Dokumentet er en samlingstekst for diverse lodsbøger og beskrivelser for Østersøområdet, såfremt de enkelte titler ikke har deres egen beskrivelse.

BOG 060, reg. F/I, 2489, stregkodet: nej, DK5: 65.917; placering BRA.

Een nyttig
Søe-Bog,

som klarlig udviiser
Den rette Søefart
i Øster-Søen,

Saa vel som
Coursen, Landkiendinger, Strekninger, Ind-
løbene, Banker, Reef og Grunde,
Sammensat
af
Johan Monsen,
fordum Older-Styrmand og Capitain ved det
kongl. Admiralitet i Stokholm.
Denne Bog er 2. Gange bleven oplagt til Trykken i
Stokholm paa det Svenske Sprog, og 3de Gange oversatt i
det Tydske Sprog og trykt i Wismar, og der forbedret, men saasom saa
vel de Svenske som de Tydske nepper ere at faae til Kiøbs, saa er
den, saa vel efter den sidste Edition af det Svenske, som af
det Tydske Sprog bleven oversat i det Danske Sprog,
Og til alle Søefarendes Nytte og Tienneste til Trykken
befordret af H. B.
Kjøbenhavn, 1735.
Trykt udi hans Kongl. Majests. og Universit. Bogtrykkerie
af Joh. J. Hopffner, og findes hos hannem tilkiøbs.Bogens størrelse: Br. 16,5 cm, H. 19,3 cm. Træpermer overtrukket med papir, smal læderryg.
Pagineringen løber:
   I+II      Titel, verso : Imprimatur. C. Thestrup.
   III+IV   Fortale til den gunstige Læsere.
   01-02   Formaning til Styrmanden.
   03-78   Sejladsbeskrivelserne for Østersøen.
   79-80   Register over denne Søe-Bog.
   81-92 [72] Nogle Udvalde Sukke, Bønner og Sange.


Kort beskrivelse af bogens indhold

Sejladsbeskrivelserne indledes fra den svenske Sand-Havn og bevæger sig mod syd gennem Østersøen:

Hangøe Odde, Nargøen NW for Revel, Helsingfors,
Odens-Holmen, Gotske Sandøen, Riga, Memel,
Gotland, Landsort, Ølands Odde, Christianopel,
Bornholm, Møen, Falsterbo, Tornebusk, Lante-Rügen,
Jasmund, Greifswald, og Pillau.

Der opgives kurser og distancer samt grunde og andre farer.
 

OVERSIGT LODSBØGER OG ATLAS

 
Jørgen Marcussen

Opdateret d. 31.8.2007. Retur til toppen af siden.
Retur til maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside