Visse lodsbøger

Opdateret 28. oktober 2008.

Dokumentet er en samlingstekst for diverse lodsbøger og beskrivelser for Kanalområdet og England, såfremt de enkelte titler ikke har deres egen beskrivelse.

BOG 062, reg. A/XII-2, 10102, stregkodet: nej, DK5: 65.917; placering Rum128.
-- Eksemplar 1 --
BOG 067, reg. E/I-, 4020, stregkodet: nej, DK5: 65.917; placering Rum128.
-- Eksemplar 2 --

Den Nye Danske
Søemands Haand-Bog,

Hvorudi tydelig viises:
Indløbene til alle Havne og Bayer paa den
Engelske og Franske Kyst i Canalen; tillige med alle
Banker, Klipper og Reev; item Strømmenes Løb.

Een tilforladelig Efterretning, hvorledes man uden
synderlig Fare udi tykt og usigtbart Veyerligt kand seyle
Canalen ind, naar man kommer fra Spanske-Søen,
tillige med den behøvende Lodskuds-Tabelle.

Oprindelsen til Vandenes Væxt og Fald, med hosføyede
forbedrede Havne-Tiids-Tavle efter Alphabetisk Orden,
samt videre derhenhørende.

Een efter mueligste Observation indrettede Strøm-
Kaablings-Tavle, som viiser hvad Cours og Distance, Ebbe og
Flod sætter langs Engelske og Franske Kysten, med Spring-
Mellem-Spring og Nip- og Med-Niip-Tiid.

Fornødne Tabeller hvorefter man kaabler Courser,
finder den beholdne Cours og Distance, samt paakommende
Breede og Længde.

Een Demonstration hvorledes Længden efter
Observation bliver corrigeret.

Og endelig
Nogle Seilladsen vedkommende nødvendige Tabeller.
Kortelig forfatted og til Trykken befordret
af
Daniel Wesling Mincke.

Kjøbenhavn,
Trykt hos Ludolph Henrich Lillie, boende i store Fiol-Stræde,
i den forgyldte Oxe.


 
Eksemplar 1: Bogens størrelse: Br. 17,5 cm, H. 23 cm tykkelse 2 cm. Læderhelbind. Permerne er af træ.
Læderet er noget slidt og falsrevnet nogle steder. Forsatspapiret delvis løst.

Eksemplar 2: Bogens størrelse: Br. 19 cm, H. 23 cm tykkelse 2 cm. Halvbind med papirovertræk. Permerne er af træ, den forreste flækket på halv højde 3 cm fra ryg. Forsatspapiret mangler.
Dedikationens første blad og hele forfatterens fortale til greven mangler i eksemplar 2.
Eksemplar 2 slutter med side 160. Indholdet ellers overensstemmende med eksemplar 1.
 
INDHOLD:    Titel som kopieret ovenstående, side I
   Extract af Privilegium, side II
   Dedikation til grev Adam Gottlob Moltke, side III+IV
   Forfatterens Fortale til Greven, side V-VII
   Fortale til Læseren, side VIII-XIII
   Beskrivning over alle Havne ..., teksten begynder på side 1.
Siderne her angivet med romertal er i bogen uden paginering.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Extract af det Kongelige allernaadigst forundte Privilegium

fortsætter således:
Over den nærværende Nye Danske Søemands Haand-Bog med tilhørende Carte.
Vii Frederik den Femte af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge,
de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Dytmarsken,
Græve udi Oldenborg og Delmenhorst &.
Giør alle vitterligt:
At eftersom Daniel Wesling Mincke af Vores Kongel. Residentz-Stad Kiøbenhavn,
for Os allerunderdanigst haver andraget, at han efter mange Aars Erfarenhed, og lang Tiids Arbeide,
har over den Engelske Canal og Havnenes Indløb paa begge Siider
saavel Engelske sam Franske Kyster forfattet en liden Bog:
Den Nye Danske Søemands Haand-Bog kaldet, med dertilhørende Pass-Carte,
som han formeener,
at ville blive til største Nytte for de Søefarende; ...

Teksten slutter:

under Vor Hyldest og Naade.
Givet paa Vort Slott Fredensborg den 13 May Anno 1756.
Under Vor kongelige Haand og Signet
Friderich R.
(L.S.)
J. L. von Holstein.

Det i begyndelsen nævnte kort indgår ikke i Museets samlinger.


Dedikation til grev Adam Gottlob Moltke, side III+IV
Deres Høy-Grævelige Excellence, Høy-Verbaarne Græve og Herre, Herr Adam Gottlob Græve af Moltke, Ridder af Elephanten, &. &.
Geheime-Raad og Ober-Hof-Marechall, &. &.
Græve til Grævskabet Bregentved, Frie-Herre til Frieherrskaberne Lindeborg og Høeg-Holm, Herre til Tryggewelde, Alslev, &c. &c.

Min Naadigste Herre!
Teksten fortsætter med endnu nogle ydmyge høflighedsudtryk.


Fortale til Læseren
Fortalen indeholder nogle betragtninger om forfatterens fortræffelighed og hans ønske om at tjene alle sine søfarende landsmænd.

Af mere specifik oplysning er en gentagelse af titlens enkelte punkter for indholdet. Endvidere en reference til en engelsk Mariners Calender, der bruges af danske søfarende, men som denne forfatter påpeger er forkert og fejlbehæftiget for både lodskud, distancer og kurser.


Bogens indhold
Indholdet er ordnet geografisk:
Side 01: Beskrivelse af sejladsen fra Dover til Sorlings (Scilly) på den engelske side.
Side 39: Dernæst en beskrivelse af strømmen langs Englands kyst fra Sorlings til Dover.
Side 44: Beskrivelse af alle havne i Kanalen på Den franske Kyst.
Side 78: Beskrivelse af strømmen langs Den franske Kyst fra Ushant til Calais.
Side 82: Anvisning til anduvning af Kanalen i usigtbart vejr.
Side 87: Specification over lodskuddene ved anduvning af Kanalen.
Side 101: Oprindelsen til Vandens Væxt og Fald - tidevandslære.
Side 112: Havneliste med havnetider for Kanallokaliteterne.
Side 125: Strømmens sætning i Kanalen.
Side 133: Trkanttabel for afvigning ved forskellige kurser og distancer. Titlen lyder:
En meget brugelig Tabelle,
Uddragen af den Engelske Mariners Calender,
over Differencen af Latitude og Departure,
Udregnet i heele og tiende Deele Minutter til hver Grad og fierdedeel stræg af Compasset,
Efter hvilken man kobler-Courser,
og udfinder den beholdden Cours og Distance, forandrede Breede,
Afviigning fra Meridianen, samt den forandrede Længde.
Side 154: Foregående tabels forklaring.
Side 169: En tabel for meridionaldele til brug ved konstruktion af Mercatorkort.
Side 177: Solens deklinationstabel.
 

OVERSIGT LODSBØGER OG ATLAS

Oversigt over lodsbøger før 1850.
Oversigt over lodsbøger efter 1850.
Oversigt over atlas.
 
Jørgen Marcussen

  Retur til toppen af siden.
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Opdateret d. 28.10.2008