BOG 473, reg. S/I — 00395, DK5: 65.95; Stregkode: 4244561409.
BOG 474, reg. S/I —    -----, DK5: 65.95; Stregkode: 4244561417.
BOG 475, reg. S/I — 11953, DK5: 65.95; Stregkode: 4244561387.
BOG 476, reg. S/I —    -----, DK5: 65.95; Stregkode: 4244561395.
BOG 498, reg. Søf. Bibli. og digitalt.
BOG 499, reg. Søf. Bibl. og digiitalt.
BOG 500, reg. Søf. Bibl. og digitalt.


De ovennævnte bøger indeholder nogle af Løwenørns tekster om fyrvæsen. Bøgerne er kort beskrevet nedenstående.
 
BOG 499
Fortsættelse af Betragtninger over
Fyhres Anlæg og Indretning i særdeleshed med Hensyn til
Lampe- og Blink-Fyhre, samt en udførlig Beskrivelse med Tegninger,
af det i Aaret 1804 paa Christiansøe anlagde Blinkfyhr, og af
wn seenere Indretning af dette Slags Fyhre, med en Lampe,
til et vilkaarligt Antal Reverberer.

Skrevet i Martii 1807
af
Poul de Løwenørn;
Ridder af St. Vladimir, Commandeur og General-Adjutant i Søe-Etaten,
Directeur for Det Kongelige Søekaart-Archiv, samt Overlods i Siælland,
Medlem af det Kongelige Krigs-Vetenskaps-Academien i Stockholm.

Særskildt aftrykt af Videnskabernes Selskabs - Skrifter,
Kiøbenhavn, 1807.

Størrelse: Br. 17 cm, H. 20,5 cm. Papirbind med guldtryk, slidt. Pagineret 1 til 32.

Indeholder to farvelagte stik uden titel fra Videnskabernes 1806 skrift. Det viser i flere tegninger fyrkonstruktioner og lysetrålernes gang i forbindelse med hulspejl.

Bindet er dig. registreret fra Søf. Bibl. med stregkode 3979465946.
BOG 473
Videre Fortsættelse af Beretninger over
Nye Fyhrs Anlæg og Indretning paa de danske Kyster

med et Kobber
af
Poul de Løwenørn;
Contreadmiral, Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand, Ridder af flere Ordener,
Corensponderende Medlem af flere lærde Selskaber, samt
første Deputeret i det Kongelige General Toldkammer- og Commerce Collegium
for de Sager, som angaae Canal, Havne- og Fyrvæsenet &c.

Særtryk af det Kongelige Videnskabernes Selskabs Skrifter,
Kiøbenhavn, 1821.

Størrelse: Br. 19,5 cm, H. 22,5 cm. Papirbind, slidt. Pagineret 1 til 16.

Indeholder et stik uden titel . Det viser i fire tegninger fyrkonstruktioner og lysetrålernes gang i forbindelse med hulspejl.
Med blyant og en senere skrift er tilføjet nederst: fig 4 = Sprogø Fyr, Stevns fyr 1818 fig. 1.

På titelbladet er med pen i gotisk skrevet: Læst i Videnskabernes Selskabs Samling Decem... 1822.
 
BOG 500. Et eksemplar er overtaget februar 2012 fra Søf. Bibl. Papirbind med guldtryk MB for Marinens Bibliote. Stregkode ikke påført.
Indersiden af forpermen har håndskrift:
"Til De Kongelige Søe Officerers Archiv og Biblioteks Selskab fra Forfatteren".

BOG 474
Videre Fortsættelse af Beretninger over
Nye Fyhrs Anlæg og Indretning paa de danske Kyster

med et Kobber
af
Poul de Løwenørn;
Contreadmiral, Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand, Ridder af flere Ordener,
Corensponderende Medlem af flere lærde Selskaber, samt
første Deputeret i det Kongelige General Toldkammer- og Commerce Collegium
for de Sager, som angaae Canal, Havne- og Fyrvæsenet &c.

Vid. Sel. phys. Skr. I Deel. I Hæfte 1821.

Størrelse: Br. 20 cm, H. 24,5 cm. Papirbind, slidt. Pagineret 83 til 96.

Indeholder et stik med penneskrevet titel over rammen: Vid. Selsk. phys. og math. Skr. I Deel. Løvenørns Afh. om Fyhr. pag. 81.
Stikket er identisk med BOG 473s stik. Det viser i fire tegninger fyrkonstruktioner og lysetrålernes gang i forbindelse med hulspejl.
 

BOG 475
Beskrivelse over et nyt, sparsommeligt Fyhr med Syderal Lampe,
anbragt paa Knudshoved ved Nyborg
1822

Tilligemed Anvendelsen af syderal-reverberer til en
nye caracteristik af blink eller omkringgaaende Fyhre.


Forelagt det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i Marts 1823.
af
P. de Løwenørn;

Vid. Sel. phys. Skr. II Deel 1823.

Størrelse: Br. 20,5 cm, H. 24,5 cm. Papirbind, slidt. Pagineret 1 til 12.

Indeholder et stik med titel over rammen: Vid. Selsk. phys. og math. Skr. II Deel, Løvenørns Afh. om Fyhr. S. 1. Hæftet i bogen i venstre side af stikket.
Stikket viser i to tegninger en lampe med hulspejl og reflektorer set i plan og snit. Målskala i fod.
Graveret af P. J. Hjorth.

Medindbundet i bogen er også et eksemplar af samme værk som BOG 474.
Ved dette skrift planche med de fire teninger er med blyant tilskrevet i højre margen:
1-2 Stevns Fyr, se Afh. s. 87; 3. Dobbelt lampe, s. 91; 4. Sprogø fyr, s. 94.
 

BOG 476
Beskrivelse over et nyt, sparsommeligt Fyhr med Syderal Lampe,
anbragt paa Knudshoved ved Nyborg
1822

Tilligemed Anvendelsen af syderal-reverberer til en
nye caracteristik af blink eller omkringgaaende Fyhre.


Forelagt det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i Marts 1823.
af
P. de Løwenørn;

Vid. Sel. phys. Skr. II Deel 1823.

Størrelse: Br. 20,5 cm, H. 24,5 cm. Papirbind, slidt. Pagineret 1 til 12.

Indeholder et stik med titel over rammen: Vid. Selsk. phys. og math. Skr. II Deel, Løvenørns Afh. om Fyhr. S. 1. Stikket er til forskel fra BOG 475 indsat og hæftet i stikkets overkant.
Stikket viser i to tegninger en lampe med hulspejl og reflektorer set i plan og snit. Målskala i fod.
Graveret af P. J. Hjorth.
 
BOG 498. Et eksemplar er overtaget fra Søfartens Bibliotek februar 2012.


Poul de Løvenørn
Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 28.2.2012