BOG 073, reg. A/VIII.2 - 2867

Titelblad:
Nauwkeurige Beschrijvingh
van
Groenland aen H. De La Mothe le Vayer;
Verdeelt in twee Boecken,
't Eerste van’t
Oud (nu verloorne) Groenlandt,
Gelegentheyd; Vindinghswijs; Besettingh met Inwooners; Be-
schrivingh; Drughtbaerheyd; Gewassen, Dieren, Zeewonderen/ &c.
’t tweede van’t
Nieuw (door 't soecken van 't Oud gevondene) Groenland.
Nevens ’t kort begrijp der seldsaeme Reysen, gedaen om
Oud-Groenland weer te vinden door M. Forbeisser uyt Engelland,
in ’t Jaer 1577. Door Gotzke Lindenauw uyt Deenemarcken in de Jae-
ren 1605. en 1606. Door Karsten Richards, in ’t Jaer 1601. Door
’t Groenlandsch Geselschap te Koppenhagen, in ’t Jaer 1636.
Met aenhanghingh van ’t Dagh-verhael der wonderlijcke Be-
jegeningen des Deenschen Hoofdmans Johan Munck, in
't soecken van een Wegh tusschen Groenland en America nae Oost-Indien:
Gelijck oock van den horten Inhoud en seldsaeme gevallen der hol-
landsche en Zeeuwsche Scheeps-uptrustingh nae Nova Zemble,
gedaen ten selben eynde: Der ontmoetingen van seven per-
soonen / noch seven / en noch andere seven / gebleven op
Spitsbergen, om aldaer t' oberwinteren / e.s.v.
Vertaeld, en met veelerley Historische Byvoeghselen doorg?ens vergroot, door
S. de V.

t' Amsterdam, op Jan Claesz, ten Hoorn, Boeckverkooper
tegen over 't Oude Heeren Logement. 1678.


Tekniske detaljer:

Størrelse: Br. 14 cm, H. 18 cm. Papiromslag af senere tid.
Bogen er meget slidt de forreste og bagerste blade er hjørnerne slidt af.

KBs registrering i REX stemmer ikke helt overens med titelbladets tekst på museet, og der er formodentligt også nogle stavefejl i KBs registrering.

Forfatterforkortelsen står for Simon de Vries.
Biblioteket har to eksemplarer af bogen. De er opstillet i hhv. Magasin, Danske Afdeling KBS : Fjernmagasin : 39,-181 4° og i Magasin NJ112 : Fjernmagasin : T 40167 4°.

Ifølge KBs registrering skal der være otte kobberstik, men i museets eksemplar er der kun 1 tilbage over Nova Zembla.

Den i titlen nævnte François de La Mothe Le Vayer levede 1585 til 1672. Han var fransk forfatter og huslærer for Louis XIV.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Titelblad med verso blank. Forord, upagineret side III-IV, indledt med Aen den Leeser. Waerde Vrienden,

Nauwkeurige Beschryvingh van 't ... Groenland ... Eerste Boeck
Der er omtale af alt vedrørende natur og folk i Grønland i to bøger, der strækker sig over siderne 1 til 86.

På side 70 for eksempel en beskrivelse af Christian IVs anden ekspedition til Grønland i 1606 under Gotzke Lindenauw med fem gode skibe.

I Anden Bog, XI Hovedstykke er der en beskrivelse af Spitsbergen på side 83.

På siderne 87 til 100 er der en beskrivelse af Jens Munks færd til Hudsonbugten med omtala af hans overvintring samme sted.

På side 100 er en længere forklaring til kortet over Grønland, der mangler her i bogen.
På side 103 er forklaringen til det i bogen værende kort over Nova Zembla. Kortet er registreret i kortbasen som kort 4668.

Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Revideret 2. juni 2007.