BOG 048, reg. A/VIII.2 - 11461; DK5: 46.74; Stregkode: 3664736224.
BOG 049, reg. A/VIII.2 - 21644; DK5: 46.74; Stregkode: 3664736232.


Titelblad:
Undersøgelses-Reise
til
Østkysten af Grønland
efter kongelig Befaling udført
i Aarene 1828-31

af W. A. Graah,
Capitain-Lieutenant i Søe-Etaten.
Kiøbenhavn.
Trykt hos I. D. Qvist, i det Christensenske Officin,
Østergade Nr. 53.
1823.


Størrelse: Br. 21,5 cm, H. 25,5 cm. Halvbind med marmoreret overtrækspapir, underkanter og hjørner slidte.
Pagineringen løber: frontispice på verso, titelblad, verso blank;
I-XVIII, 1-216, indsat billedplancher efter side 32, 42, 44, 46, 72, 114, 144.
Falset kort indsat efter bogblokken.

 
INDHOLD: Bogens hovedsigte er ikke kartografisk, hvorfor der er afsnit, der ikke omtales i denne forbindelse.

Bogen indledes med en underdanig hilsen til kongen for dennes agt at løse gåden om Erik den Rødes færd og hans forsvundne kolonier, og denne gåde skal nu løses af "mine ringe Kræfter" skriver forfatteren.

De to instrukser til hhv. W. A. Graah og kandidat Vahl. Vahl skal stå for naturobservationerne, mens Graah foruden ekspeditionsledelsen også skal tegne kort over kysterne og iagttage andre for navigationen vigtige ting. Ekspeditionens omfang og udstyr beskrives også. Instrukserne er underskrevet af A. W. Moltke, J. W. Hornemann, Gede og Zahrtmann.

Der er en oversigt over de otte kobberstukne illustrationer, der alle er farvelagte. Motiverne er konebåde, andet udstyr, huse, ruiner og folkeslagets særegne udseende. De er tegnet efter model af H. G. F. Holm og stukket af Bagge.

Der er en længere historisk baggrundstekst af forfatteren, hvorefter der gås over til observationerne på side 19. Observationerne dækker alle ekspeditionens formål, så de navigatoriske detaljer er spredt mellem de øvrige iagttagelser.

Fra side 161 er et tillæg indeholdende oversigter over ældre kilder til Øster- og Vesterbygdens beliggenhed. Der nævnes Landnamabogen, Ivar Bardsens Chorographie og Wormskiolds Afhandlinger. Senere også Biørn Jonsens Chorographie, Thord Thorlaksen, Volqvard Boon og Scoresby.

Dernæst er der lister over botaniske og zoologiske genstande indsamlet, side 191.
Liste over havets temperatur, side 196.
Liste over magnetiske observationer, side 197 til 216.

Til sidst er indsat et kort over Grønland. Det er registreret i kortbasen under løbenummer 3785 og for BOG 049s vedkommende som løbenummer 3786.

De to eksemplarer af bogen er ens, men BOG 049 er i lidt ringere stand end BOG 048.

Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Revideret 8. januar 2007.