BOG 029, reg. A/II - 848, DK5: 65.917; Stregkode: 3664733470

Titelblad:
Beskrivelse
til
det voxende Kaart over Kysterne
af
Spanien og Portugal
med de
Baleariske Øer,
samt Kysten af
Africa fra Kap Espartel til Kap Bugie.
Oversat og uddraget
af
Brigadeer Don Vincente Tofiño de San Miguel's
udgivne
Derrotero de las Costas de España etc.
i tvende Dele, Madrid 1787-1789,
ved
P. de Løwenørn,
Contre-Admiral, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Ridder af flere Ordener, første Deputeret i det
Kongelige General-Toldkammer og Commerse-Collegium for Canal-, Havne- og Fyhrsagerne, Directeur for
det Kongelige Søekaartarchiv, m.m. Medlem af det Kongelige Videnskabernes Selskab og
corresponderende Medlem af flere lærde Selskaber.

Udgivet fra Det Kongelige SöeKaart-Archiv
Kiøbenhavn 1818.
Trykt hos Ernst Andreas Herman Møller,
Hof- og Universitetsbogtrykker.


Størrelse: Br. 21,5 cm, H. 26,5 cm. Gråt marmoreret papirbind uden titel.
Pagineringen løber:
Titelblad, verso blank, upagineret blad, 1-96.
 
Bogens formål er at beskrive sejladen fra Bayonne i bunden af Den Biscayeske Bugt, langs Nord- og Vestspaniens kyster samt hele Portugals kyst samt den sydspanske kyst, gennem Gibraltarstrædet, langs Afrikas kyst til Kap Bugie og op langs Spaniens Middelhavskyst inklusive De Baleariske Øer.

INDHOLD:    Side     -: Indhold samt Fortegnelse paa de Blade med specielle Kaarter, som høre til og findes i dette Værk.
   Side     -: Bagsiden: Fortegnelse paa de i dette Værk indbefattede Blade med Landtoninger.
   Side     1: Oversætterens Forerindring.
   Side     3: Første Afdeling - Beskrivelse over Kysten fra Bajonne til Kap Finisterre.
   Side    21: Anden Afdeling - Kysten fra Kap Finisterre til Miño-Floden,
         den nordlige Grændse imellem Spanien og Portugal.

   Side    29: Tredie Afdeling - Kysten af Portugal fra Miño-Floden til Kap St. Vincente.
   Side    34: Fierde Afdeling - den portugisiske og spanske Kyst fra Kap St. Vincente til Kap Trafalgar.
   Side    43: Femte Afdeling - Kysterne af Europa og Afrika paa begge Sider af Gibraltar-Strædet.
   Side    51: Siette Afdeling - Den spanske Kyst i Middelhavet fra Pynten af Europa til Kap Gat.
   Side    55: Syvende Afdeling - Den spanske Kyst fra Kap Gat til Kap Oropesa.
   Side    66: Ottende Afdeling - Den spanske Kyst fra Kap Oropesa til Kap Creuz.
   Side    73: Niende Afdeling - De Spanske Øer i Middelhavet.
   Side    83: Tiende Afdeling - Den Africanske Kyst i Middelhavet fra Ceuta til Bugie.
   Side    89: Tillæg om den Portugisiske Kyst.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Siden med Indhold

Foruden indholdsfortegnelsen indeholder siden en fortegnelse over de kortblade, der er indsat i bogen. I netop dette eksemplar findes ingen af kortbladene. Indbindingen er komplet, og der er ingen tegn på, at kortblade er udtaget af bogen. Der er oplysninger om Bladene A, B, C, D, E og F.

på indholdsfortegnelsens bagside findes en liste over bogens plader med landtoninger. I dette eksemplar findes ingen toningsplader. Indbindingen er komplet, og der er ingen tegn på, at toningsplader er udtaget efter indbindingen. Der er listet plader med numrene I til IX.

Forerindring

Indledes med en ros til de spanske myndigheder, der har sørget for gode opmålinger af ders kyster. Ulykkeligvis er den franske revolutionskrig kommet på tværs af det fortsatte arbejde. Spanien har til tider haft 13 brigger og andre fartøjer beskæftiget med opmålinger.

Der er bemærkninger om den traditionelle påstand om Spaniens tilbageholdelse af oplysninger om farvandene til og omkring kolonierne.

Det til bogen høende kort er udgivet i to blade der kan sammensættes eller benyttes enkeltvis.

De spanske mål er omregnet til danske mil af 15 per grad. Dybder og andre mål i fod og favne er omregnet til danske enheder. Kurser og pejlinger er retvisende.

Beskrivelserne i afsnit 1 til 10

Beskrivelsesteksten indeholder sædvanlige oplysninger om dybder, ankerpladser, kurser og mærker, tidevand og farer for navigationen. Det vil føre for vidt her i detaljer at beskrive den lange tekst.

Tillægget

Tillægget indeholder til slut en oplysning om tilgåede nye spanske og portugisiske specialkort, som udgiverne har ladet indsætte på bladene G og H i bogen. Også disse blade mangler i dette eksemplar

Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Revideret 8. december 2006.