BOG 028, reg. A/II - 876, DK5: 65.917; Stregkode: 3664733489

Titelblad:
Beskrivelse
til
det voxende Kaart
over
Kanalen
imellem
England og Frankerig
uddraget
af
de bedste nyeste engelske og franske Kaarter og Beretninger
Forfattet af
P. de Løwenørn,
Contre-Admiral, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Ridder af flere Ordener, Directeur for det
Kongelige Søekaartarchiv, m.m. Medlem af det Kongelige Videnskabernes Selskab og corresponderende
Medlem af flere lærde Selskaber.

Udgivet fra Det Kongelige SöeKaart-Archiv
Kiøbenhavn 1817.
Trykt hos Ernst Andreas Herman Møller,
Hof- og Universitetsbogtrykker.


Størrelse: Br. 20,5 cm, H. 24,5 cm. Gråt papirbind med mørk skindryg uden titel.
Pagineringen løber:
Titelblad, verso blank, 1-45, indsat 1 toningsblad.
 
Bogens formål er at beskrive sejladen i Den Engelske Kanal for begge sider i forbindelse med et nyt søkort.

INDHOLD:    Side     1: Udgiverens Forerindring.
   Side     5: Beskrivelse over den Engelske Kyst fra Downs til Lands-End
   Side    20: Beskrivelse over Seiladsen imellem Scilly-Øerne og de der befindende Ankerpladse.
   Side    23: Beskrivelse over Kysten fra Lands-End til Bristol
   Side    26: Beskrivelse over den Franske Kyst fra Calais til Quessant med Øerne Guernsey Jersey og Alderney.
   Side    32: Beskrivelse over Øerne Alderney, Guernsey og Jersey.
   Side    35: Om den Franske Kyst fra Cap la Hague til Brest.
   Side    38: Nogle Anmærkninger for Anduvningen fra den saakaldte Spanske Søe eller Oceanet ind i Kanalen.
   Side    41: Tabelle over Havnetiden ... de vigtigste Steder i Kanalen.
   Side    42: Korte tekster om lodsningen forskellige steder.
   Side    45: Tillæg - om Boulogne Havn.
   Side    46: Trykfejlsliste.
efter Side 46 er indsat udfoldningstoningspladen.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Forerindring Indledes med en formålserklæring om - efter oprettelsen i 1784 - primært at sørge for forbedringen af kort over danske farvande. Napoleonskrigen kom noget på tværs af disse planer, som endnu ikke i 1817 er fuldt tilfredsstillende udført.

Alligevel mener udgiveren, at tiden nu er inde til at imødekomme mange søfolks ønske om et forbedret kort over Den Engelske Kanal med et kort, der skal ses som en udvidelse af det nyligen udgivne Nordsøkort.

Da dette nye kort nu foreligger, og det ikke kan indeholde alle nødvendige oplysninger, så er denne bog derfor udgivet med de i kortet manglende supplerende oplysninger.

På side 2 bringes en kildeforklaring. De fleste oplysninger er udtaget af de engelske Sailing Directions, og her nævnes især Steels new and complete Pilot for the British Channel etc. 1815.

For kortets vedkommende har admiral John Knights kort, Chart of the British Channel fra 1815 været benyttet, og desuden er anvendt Chart of the English Channel, 1814 udgivet af Whittle & Laurie. Om de franske kyster meddeles ingen detaljer.

Om dybderne bemærkes, at de engelske mål afviger lidt fra de danske, men en større afvigelse findes, hvor de franske kort anvender en favn på fem fod.

Der er kun givet få landtoninger, og begrundelsen er at kun dem udgiveren anser for nyttige og gode er medtaget. Distancerne er i danske mil à 15 per grad, og kurser og pejlinger er misvisende.
Beskrivelse over den Engelske Kyst fra Downs til Lands-End med øvrige områder
Beskrivelsesteksten indledes med sædvanlige oplysninger om dybder, ankerpladser, kurser og mærker. I netop dette farvand gives også mange oplysninger om tidevandets indvirken på navigationen.

Samme metode anvendes gennem bogens farvandsafsnit. I afsnittet om anduvning fra oceanet gives der oplysninger om lodskud og bundarter, der kan forventes på forskellige steder fra Isle d'Ousseant til Scilly Isles.

Tillægget

Tillægget indeholder en tabel for havnetider eller klokkeslættene for højvande ved nymåne og fuldmåne samt vandstandsforandringen.

I afsnittet om lodsningerne på de forskellige havne nævnes en del forfordninger eller love, der regulerer lodsningerne. Det er bl.a. An Act for the more effectual Regulation of Pilots and of the Pilotage of Ships and Vessels on the Coast of England dateret 52 year of George III, Cap. 30 of 20 April 1812.

Desuden er nævnt lodstaksterne for Portsmouth og Cowes distrikter med flere. Taksterne er beregnet ud fra skibenes dybgående samt den lodsede afstand.

Det sidste tillæg indeholder nye oplysninger om Boulogne Havn, hvor der er oprettet signaler for anduvende skibe.

Toningspladen

På toningspladen, der er arrangeret i 6 vandrette rækker, er der bl.a. tegninger af Eddystone Fyrtårn, Mount St. Michel, Scillyøerne og the Needles.

Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Revideret 8. december 2006.