BOG 024, reg. A/II - 851, DK5: 65.917; Stregkode: 3664733519

Titelblad:
Beretning
om et
forbedret kaart
over de
Hetlandske Öer
tilligemed
Trende Blade med Landtoninger
og et
Speciel Kaart
over
Valey-Sund paa Hetland.
udgivet
fra Det Kongelige Söe-Kaarte-Archiv
1787.
Koster tilligemed Kaartet En Rigsdaler.
Kiöbenhavn.
Trykt hos Frid. Wilh. Thiele.


Størrelse: Br. 21 cm, H. 26 cm. Papirbind af "tapettype".
Pagineringen løber:
Titelblad, verso med motto, 3-12, kort over Valey Sund,
side 13-16, 3 toningsplader.
 
INDHOLD:    Side     2: Est quodam prodire tenus, si non datur ultra. Hor.
   Side     3: Teksten indledes uden rubrik.
   Side    12: Indseilingen til Valey-Sund
   Side    12: efter: Kaart over ValeySund
   Side    16: efter: 3 landtoningsplader

Kort beskrivelse af bogens indhold

Teksten indledes uden overskrifter således: Beordret i afvigte Aar paa en Expedition i de nordlige Farvande, var det mig blant andet befalet, ved Forbiseilingen af de Hetlandske Öer at beflitte mig paa, at giöre Observationer for den rigtige Beliggenhed af dissem saa vigtig at kiende for de nordiske Söemænd, der dog neppe tör forlade sig paa noget af alle de brugelige Söekaarter, hvor de ere saa ulige og for det meste urigtigen aflagte. Paul de Løwenørn afviser således rigtigheden af de eksisterende kort på nær et nyt udkommet, som han i det videre i bogen benytter som grundlag for sine udredninger. Der er tale om kortet A new Hydrographical survey of the Islands of Shetland by Capt. Thomas Preston with many improvements and additions and the Sailing Directions London printed for Robert Sayer and Bennett. No. 53 Fleet Street as the Act Directs, Decbr. 1781.

Selv dette nye kort finder ikke nåde for Løwenørns øje, hvor han under den beordrede rejse ved selvsyn kan observere pynter og punkters beliggenhed. I sin drøftelse af uoverensstemmelserne i både bredde og længde - til Greenwich - inddrager han også opmålerne Capitain Phibbs og Msr. de Kerguelen. I stedet for at give informationer om sejladsen bruger forfatteren side 3-7 til at fortælle om sine egne breddeobservationer, om vejrets og strømmens sætnings indvirkning på resultaterne.

På side otte fortælles så om det nye danske kort, og hvilke af observationerne, der er anvendt til det. Foruden egne observationer nævnes her også tilsvarende observationer foretaget på kinafareren DRONNING JULIANA MARIA. på side ni nævnes, at kortet er et platkort ligesom det engelske kort. Men Løwenørn har også indsat længdeskalaer på kortet for København, Greenwich, Paris og Pico.

For oversigtskortenes vedkommende rekommanderes Msr. de Verduns de la Crennes, Carte Reduite des mers du Nord &c., 1776, men tilføjer så, at kortets fejl kan skyldes, at Msr. Verdun har dem fra andre kilder og aldrig selv har set øerne.

Her, nederst side 10, kommer Løwenørn i tanker om, at han ikke må: "glemme en Anmærkning, at , da jeg den 25 August var under den östre Side af Öen Unst, forekom det mig, som de adskillige Peilinger , jeg den Dag giorde til Hukkerne mellem Stationerne, eller Kryds-Peilingerne, ikke svarede saa aldeles vel i Kaartet, saa man maae formode, at de ikke laae i deres egentlige Forhold fra hinanden; Men da spørger han passerende fiskere om deres syn på sagen, og de formoder, strømmen kan være årsagen.

Misvisningen
Misvisningen er fundet ved azimuthobservationer på både vestsiden og østsiden af øerne.

Landtoningerne
Toninger stammer delvis fra engelske kort og delvis fra egne aftegninger. På de tre palder bagerst i bogen er der signaturer for, hvilken kilde de enkelte toninger stammer fra. Alle toninger er bragt til den nuværende misvisning, og de er givet misvisende.

Specialkort over Valey-Sund
På det engelske forbillede var der en plan over Valey Sound, men det har Løwenørn ikke fundet plads til på sit kort, hvorfor det er indsat i bogen. Det er registreret med løbenr. 3426. Foruden egne noter om besejlingen gentager han noter fra den franske hydrograf Msr. Bellins Essai Geographique sur les Isles Britanniques fra 1757 samt med Collins Great Britains Coasting Pilot - se kort 2210 - som Bellin for det meste har fulgt. Her er flere oplysninger om Greenvile Collins og hans Great Britains Coasting Pilot.

Resten af Shetlandsøerne
Resten af besejlingsinformationerne fylder bogens sidste sider fra pagina 13 indledt med Lerwick til pagina 16. På den sidste side oplyser Løwenørn i øvrigt sit forlæg til vignetten med fuglefangst under kartouchen. Det stammer fra "Pennants Arctic Zoology, see Europ. Magaz. Maii 1780, eller Historiske Portefeuille December 1785".

Der er tale om den britiske zoolog Thomas Pennant, 1726-1798, der i 1785-1787 udgav sit værk Arctic Zoology. Trebindsværket findes på Universitetsbibliotket på Nørre Alle.

Henvisningerne til European Magazine fra Maj måned 1780 har jeg ikke fået verificeret, da tidsskriftet med det navn i England først begyndte at udkomme i 1782. Og web-søgninger på Historiske Portefeuille giver end ikke resultat på internettet.

Toningspladerne
Toningspladerne er fordelte på tre blade. De to sidste som udfoldningsblade. Bladene er ikke nummererede. Under rammen er de signeret: A. O. Flint Sc.

Der findes et tilsvarende hæfte med den til engelsk oversatte tekst. Det har bognummer BOG 025.


Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Revideret 19. november 2006.