Johann Andersons Efterretninger om Island, Grønland og Strat Davis, 1748

BOG 017, reg. A/V.5 - 2042, DK5: ?; Stregkode: ?.

Frontispice:
Et kobberstik med en grønlandsk eller islandsk scene, hvor der jages fra kajak, konebåde ses i baggrunden, der rejses telte og hunde er forspændt slæder, og der jages med bue og pil efter hjortedyr / ren. Under billedet en tekst:

Herre! Huor store ere dine Gierninger!/
og en Daare forstaaer det ikke./
Ps. 92.V.6.7.
Titelblad:
Johann Andersons
fordum første Borgemester i Hamborg
Efterretninger
om
Island, Grønland
og
Strat Davis
Til Videnskabernes og Handelens/
sande Nytte
med Kobberstykker og et Landkort.
Hvortil er videre føyet en tilforladelig Beskrivelse over
Lapmarken.
Kiøbenhavn./ Hos Gabriel Christian Rothe, 1748.

Under titelteksten et stik signeret Thiele og med initialerne for bogtrykkeren: GCR. Scenen forestiller et fyrtårn, nogle skibe og en kyst med anker, bøger og varer samt Merkurs tegn.
Størrelse: Br. 12 cm, H. 19 cm. Halvbind med slidte skindpartier. Overtrækspapir slidt brunt.
De fire hæftebind er med guldborter og rygtitel ligeledes i guld.
Pagineringen løber:
Frontispice på verso, titelblad, blank verso,
upagineret 36 sider, landkort indsat, 1-38, planche med to fugle, ørn og ugle.
39-198, planche med narhvalsdetaljer, 199-214, planche med hval,
215-248, planche med grønlandsk kajak og redskaber, 249-356.
 
Oprindeligt udkom bogen på tysk som:
Herrn Johann Anderson, I.V.D. und
weyland ersten Bürgermeisters der Freyen Kayserlichen Reichsstadt Hamburg,
Nachrichten von Island, Grönland und der Strasse Davis,
zum wahren Nutzen der Wissenschaften und der Handlung :
mit Kupfern, und einer nach den neuesten und in diesem Werke
angegebenen Entdeckungen, genau eingerichteten Landcharte :
Nebst einem Vorberichte von den Lebensumständen des Herrn Verfassers.
Hamburg : verlegts Georg Christian Grund, Buchdr.,
1746

Forfatteren og bogens emne er behandlet indgående i en afhandling af Gerd Wegner, Lübeck, afleveret 2004 som:

Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereichs Mathematik
der Universität Hamburg

med titlen:
Zur zeitgenössischen und nachwirkenden Bedeutung
der aus wirtschaftlichen Interessen Hamburgs
von Johann Anderson (1674-1743) zusammengestellten
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse
aus der nordatlantischen Region
Johann Anderson
Johann Anderson var af svensk protestantisk slægt og blev født den 14/3 1674 i Hamburg som søn af en hvalfangerreder. Han døde samme sted 3/5 1743.

Johann Anderson blev uddannet både i de klassiske sprog og i videnskaberne og skiftede studium fra teologi til jura og afsluttede sine studier i Leiden. Han foretog nogle dannelsesrejser og fik fra 1697 stilling i Hamborg. I 1700 giftede han sig med Margaretha Catharina Westermann, der døde 18/1 1702 efter fødsel den 2/1. Han giftede sig 14/12 1702 med Margaretha von Lengerke og fik med hende 11 børn. En af sønnerne blev også døbt Johann Anderson, 1717-1790, og blev også senere borgmester.

Fra 1708 deltog han i byens administrative liv og beskæftigede sig bl.a. med sildefiskeriet og handelen med disse fisk; han var med til at slutte handelsaftaler om sildefiskeriet med England i 1711 og rejste i den forbindelse også til forhandlinger med de danske myndigheder.

Når tiden tillod dt studerede han naturvidenskaberne og besøgte under sine forretningsrejser akademier og biblioteker, således fx i 1715-16 i Paris, hvor han blev medlem af Akademiet.

Fra 1723 blev han borgmester i Hamburg og fra 1732 overborgmester i byen. Kort før sin død færdiggjorde han sit værk om Island og Grønland, men det blev først udgivet, efter han var død.

Foruden det registrerede kort, lbnr. 3355, indeholder bogen fire kobberstik. Kobberstikkene er mærket med, hvilke sider de tilhører.

Blad 1
Kortet over Grønland og Island. Den fulde titelkartouche lyder:
Nova/ Gronlandiae/ Islandiae et/ Freti Davis/
tabula quam ex recentissimis iusque selectissimis/
peritiorum Nayarchorum item Danicae missionis/
observatioribus relationibus atque diariis/
peculiari studio/ Viri Beat Inder vivos Magnifici
Ioh. Antiersonus/ Senatus Hamburgensis
Consulis Braesivis/ collectis./
Curate conncinavit./
E.G. Sonnin.

Enkelte af bogstaverne er vanskelige at læse, og det latinske har jeg ikke endnu verificeret, så der kan optræde bogstavsfejl i korttitlen.

Flere steder på kortet er der indsat tekst med årstal og navn for opdagelsesrejsendes observationer af den grønlandske kyst. Nederst på kortet en hollandsk tekst: Het versonken Eyland van Bus is hedendaags al Brandinge 1/4 Mijl met hol water.

Kortet er aflagt i en azimuthprojektion med nulmeridianen gennem Ferro, der i dag er fastlagt til 18° W længde. Fra nulmeridianen går længden østover med 360 grader. Den ovenfor omtalte afhandling gennemgår i et længere tekstafsnit kortets baggrund og de mulige kilder for Andersons oplysninger på kortet.

Blad 2
Side 38-40 på et blad. Forestillende to fugle, en ørn og en ugle.

Blad 3
Side 197-198 udfoldningsblad forestillende en narhval; på samme blad til
side 193 er narhvalens kranium med tænder, hvalens skelet, kraniet set nedenfra, og til
side 194 forskellige enkeltdele af skelettet.

Blad 4
Side 215 et udfoldningsblad i halv sidehøjde med en kaskelothval, der den 24/1 1738 blev fundet strandet ved Eidersted. Denne hval var 48 fod lang og 12 fod høj, og det var et handyr, da dens kønsorgan måltes til 5 fod i længde og 1,5 fod i omkreds. Man bemærkede også, at den havde 50 tænder i undermunden, men ingen i overmunden, der i stedet havde fordybninger passende til tænderne.

Blad 5
Side 249 forestiller forskellige redskaber brugt ved fiskeri og sælfangst i Grønland: kajak, pagaj, bue og pil, konebåd, og til
side 245 forskellige spyd og harpuner.Oversigt over lodsbøger
Oversigt over atlas

 
Jørgen Marcussen

Retur til Maritim indledningsside Retur til toppen af siden.
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 7.7.2008