BOG 007, reg. F/I, 6442, stregkodet: 3664732334, DK5: 65.917;

Beskrivelse over Østersøen og Finskebugten
tilligemed
de samme omgivende Kyster, Havne og Farvande, etc.

for
Størstedelen efter det Svenske
ved
J. Hjorth,
Søe-Krigscommissair og Bogholder ved Lodsvæsenet
i
Helsingør.
Kjøbenhavn.
Paa Oversætterens Forlag
Trykt hos Bianco Luno.
1840.


Bogen har på titelbladet øverst tilskriften Jens Olsen med blyant.
Størrelse: Br. 20 cm, H. 25 cm. Papbind med lærredsryg, der nu er forsvundet. Permerne er løse.
Pagineringen løber I-X + 1-154 + Planche I-XVI, der indeholder 13 toningsplancher og 3 kortplancher.
Efter side 154 er med indbundet et 2-sidet tillæg til Beskrivelsen med rettelser til 1. januar 1841.

 
INDHOLD:    Oversætterens Forerindring
   Forfatterens Fortale
   Indhold for siderne 1 til 154.
   Øster-Søen &c., begynder på side 1.

Kort beskrivelse af bogens indhold

Oversætterens Forerindring

Indledes således: Omendskjøndt Oversætteren af nærværende Værk Tid efter anden havde forsynet den ældre danske Udgave med Berigtigelser og yderligere Oplysningerm i adskillige Tillæg med tilhørende Landtoninger og Havnekort, saa var der dog Anledning nok for Sømanden til at ønske en ny og fuldstændigere sammenhængende Beskrivelse over Østersøen og den Finskebugt, med de samme omgivende Kyster, Havne og Farvande. Dette Ønske har han nu herved søgt at imødekomme, og funden sig dertil saameget mere opfordret, som der i forrige Aar i Stokholm var udkommet 4de Oplag af "Beskrifning om Kusterne vid Östersjön samt Finska Viken, hörande til Sveriges Sjö Atlas", forfattet af den berømte Hydrograph Admiral Gust. af Klint; hvilket fortrinlige Værk han i Hovedsagen har lagt til Grund for dette.
Af afvigelser fra det tidligere danske værk er hovedsageligt en anden rækkefølge ud og ind af Den Finske Bugt. Oversætteren bemærker endvidere, hvilke kort som bogen forudsættes benyttet. Disse kort er netop oversætterens egne udgivelser.

På Handels- og Søfartsmuseet findes følgende kort af J. Hjorth:

kort H&S 0086:0023, lbnr. 1778 fra 1832, trykt 1839,
kort H&S 0015:2574, lbnr. 1779 fra 1846, trykt 1847,
kort H&S 0015:2538, lbnr. 1476 fra 1838, trykt 1838,
kort H&S 0053:1159, lbnr. 1136 fra 1850, trykt 1850.

I bemærkningernes sidste del bringes definitioner:

Der er overalt i bogen brugt retninger efter det misvisende kompas. Distancerne er i kvartmil à 60 per grad. Dybderne er i favne à 6 svenske fod, hvor dette ikke har større betydning, mens dybder og fyrs højder, hvor små forskelle er af betydning er reduceret til danske mål efter formlen 37:35 for svenske til danske fod. Det svenske værk, der ligger til grund for denne danske oversættelse, er tidligere oversat og udgivet på Blankensteiners Forlag i 1817. Denne oversættelse findes også på Handels- og Søfartsmuseet:
Se BOG 002 - Beskrivelse over Østersøen og den Finske Bugt.


Forfatterens fortale

Fortalen indledes således om opmålingerne: Den Deel af "Sveriges Sjö Atlas", som indbefatter Østersøen med Finskebugten, er grundet paa en uafbrudt Kjede af Skærgaards- og Triangelmaalinger omkring den svenske Kyst, ligefra Norges Grændser til Ålands Havet, forbunden med et Triangelnet, som gaar igjennem Ålands og Åbo Skærgaarde til Kymene Elve i Finland.

Forfatteren gør derefter opmærksompå den stribe observationer med kronometer og astronomiske bestemmelser, der ligger til grund for bogens indhold. Han melder fx, at den russiske kejser har iværksat en kronometerekspedition med skibet HERCULES i 1833, hvorunder en del punkter, som forfatteren til værket her allerede havde bestemt i året 1805, bliver kontrolleret og fundet præcise.

Farvandsbeskrivelserne

Side 1 begynder sejladsbeskrivelserne med Øresund. Farvandet defineres som beliggende mellem Kullen og Falsterbo. Misvisningen angives til 18 grader, men intet årstal.

Fyrene beskrives med udseende og højde samt fyrkarakter. Kysterne beskrives med højder og spektakulære objekter, mens farvandet beskrives ved grunde og der gives pejlinger, distancer, strømme og mærker. For havnene moler, dybder og forholdene ved stormvejr. Det anføres, når der kan fås godt drikkevand. Afmærkningen beskrives detaljeret.

Rækkefølgen af de gennemgåede farvandsafsnit er:
Øresund,
Falsterbo til Kalmarsund inkl. Bornholm,
Kalmarsund og Öland,
Gotland med Farø og Gotska Sandø,
Fra Kalmar Sund N til Landsort,
Stockholms Skærgård,
Ålandshavet,
Finskebugten N-kyst til St. Petersborg,
Finskebugten S-kyst til Rigabugten,
Dagø - Øsel og Riga,
Østersøen, E-kyst,
Pommerns Kyst til Darserort,
Mecklenburg og Holsten,
Holsten og Slesvig,
Lille Bælt og Store Bælt.

Tabel over øjenhøjde og synsvidde.
Side 154 med rettelser.

Tillæg

Tillægget indeholder rettelser fra udgivelsen til 1. januar 1841. Rettelserne er stort set danske ændringer i Øresund.
Bogen slutter med 13 toningsplancher og 3 kortplancher, der er registrerede i kortbasen, løbenumrene 3229-32.

 
Eksemplar på Søfartens Bibliotek
Søfartens bibliotek er i besiddelse af et eksemplar af udgaven fra 1875. Titlen lyder:

Beskrivelse
over
Østersøen
og
Finskebugten,
tilligemed
De samme omgivende Kyster, Havne og Farvande, Etc.
ved
J. Hjorth,
Justitsraad, Ridder af Dannebrog og af Wasa-Ordenen,
Udvidet, rettet og forbedret efter de nyeste og paalideligste Kilder
af
V. Hansen,
Captain i Søetaten.
Kjøbenhavn.
Paa Toldinspecteur J. Hjorth's Forlag.
1875


Indhold:
Uddrag af Justitsraad Hjorth's Forerindring til den tidligere Udgave.
Fortegnelse over Udgiverens Forlagsartikler.
Indholdsfortegnelse.
Beskrivelse over farvandene opdelt i 21 kapitler og dækkende fra Kullen gennem Sundet og hele Østersøen til Stockholm og Ålandsøerne og Finske Bugt på siderne 1 til 368.

Format som de øvrige Hjorth bøger indbinding ditto.


OVERSIGT LODSBØGER OG ATLAS

Oversigt over lodsbøger.
Oversigt over atlas.
 
Jørgen Marcussen

  Retur til toppen af siden.
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Revideret 5. oktober 2006.