BOG001

Beschreibung
zu
der wachsenden Karte
von dem
Kanale zwischen England und Frankreich

aus den
besten neuesten englischen und französischen Karten
und Berichten
gesammelt und ausgearbeitet
von
P. de Löwenörn,

Contre-Admiral, Commandeur des Dannebrog-Ordens und Dannebrogsmann, Ritter des St. Wladimir-Ordens und des Ordens du merite militaire, erstem Deputirten des Königl. General-Zollkammer- und Commerz-Collegii in Sachen der Kanäle, der Häfen und Leuchtfeuer, Director des Königl. Seekarten-Archivs, Oberlootsen auf Seeland, der Königl. Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften ordentlichem Mitgliede und der Königl. Academie der Wissenschaften zu Paris, wie auch mehrerer gelehrten Gesellschaften correspondierendem Mitgliede.

Unter beständiger Leitung des Herrn Verfassers, aus dem Dänischen übersetzt
von
P. Clausen,
Kriegs-Assessor.
 
Herausgegeben von dem Königl. Seekarten-Archiv.
Kopenhagen, 1827.
Gedrucht bey F.A.H. Möller, Hof- und Universitäts-Buchdrucker.
Det kort, som nedenstående beskrevne sejladsanvisningsbog tilhører, ses ikke registreret som enkelt tysk/ dansk kort i Museets samlinger for øjeblikket. Men der findes i atlasset registreret H&S 0050:1382, lbnr. 2048 et dansk Kanalkort udgivet af Søkortarkivet i 1817. Dette kort er sikkert nogenlunde identisk med det i denne bog omtalte kort.

Resume af bogens indhold I forordet fra side 3 til 6 gør forfatteren Poul de Løwenørn rede for Danmarks ønske om at stille bedre danske søkort til rådighed for de søfarnede, og da der nylig er udgivet et kort over Nordsøen findes det passende, at det af danske kort dækkede område udvides til også at omfatte den Engelske Kanal.

Desværre er kortet forsinket på grund af Danmark involvering i krigen 1807. Kortet og denne tilhørende bog trækker kraftigt på informationer fra engelske sejladsbeskrivelser som fx. Admiral John Knights værker, herunder hans kort Chart of the British Channel, 1815, og Steels New Pilot for the British Channel &c. fra 1815 samt Wittle & Laurie's Chart of the English Channel, 1814.

I et afsnit gøres opmærksom på, at dybdemålene på Kanalens engelske side er anført med de engelske favne og fod, da de betragtes som værende så tæt på de danske mål, at ændring ikke er nødvendig. Derimod advares om franske mål, idet franske kort anvender favne à fem fod, og de er derfor væsentligt mindre end de dansk-engelske. Udgiverne har bestræbt sig på at ændre de franske dybder, så de målene stemmer med danske favne og fod.

Distancerne har udgiverne angivet i danske mil, hvovraf der går 15 på en grad. Kurser og pejlinger i den efterføgende sejladsbeskrivelse angives misvisende, men misvisningens størrelse er ikke givet.
Herefter begynder på side 7 til 23 farvandsbeskrivelserne med:
Beschreibung
der Englischen Küste von Downa an bis zu dem Vorgebirge
Lands-End
I beskrivelsen henvises i fodnoter til kortets indsatte planer noteret med versaler.
På side 24 til 27 beskrives kysten:
Beschreibung
der Fahrt zwischen den Scilly-Inseln, wie auch der da befindlichen
Ankerplätze.
I beskrivelsen er indlagt et Anhang vedrørende et søkort over Elbens indløb. I efterretningen rettes kortet for et udlagt signalskib - eller fyrskib - med ændringsdatoen 15/9 1827. Efterretningen har intet at gøre med denne bog eller det tilhørende kort.

Sammen med den indlagte Anhang er der nogle løse visitkort for Navigations-Lærer Peter Jørgensen Fischer, boende, i Laxegaden No. 210, 1ste Sal, hvor der undervises saavel i Navigationen, som Længde-Beregningen.
Fra side 27 til 30 beskrives kysten:
Beschreibung
der Küste von Lands-End bis Bristol.
Fra side 30 til 36 beskrives:
Beschreibung
der französischen Küste von Calais bis Ouessant,
wie auch der Inseln Guernsey, Jersey und Alderney.
Fra side 37 til 40 beskrives:
Beschreibung
die Inseln Alderney, Guernsey und Jersey
Fra side 40 til 43 beskrives:
Die französischen Küste von Kap la Hague bis Brest

Fra side 43 til 46 er et afsnit med bemærkninger:
Einige Bemerkungen für die Anthuung des Kanals,
wenn man von der sogenannten spanischen See
oder dem Ocean herkommt.

Bemærkningerne er bl.a. om at holde loddet gående, såfremt man ikke kan få en længdeobservation ved anduvningen eller i Kanalen. De fleste anduver Kanalen på bredden 49° 25' og her bør man være opmærksom på dybdekurven ved 84 favne, når der samtidig kommer fint hvidt sand med gul-sorte korn op på talgklumpen. Samme type af oplysninger gives for en del andre positioner i Kanalens W-del.
Tabelle
über die Hafenzeit oder die Stunde des hohen Wassers bei Neu- und Vollmond,
wie auch über das Steigen und Fallen des Wassers an den wichtigsten Oertern des Kanals.


Tabellen indeholder i kolonne 1 havnenavnet, kolonne 2 har højvandets tidspunkt og kolonne 3 og 4 vandets stigning og fald ved ny- og fuldmåne samt ved første og sidste kvarter.

Efter tabellen er der takster for lodserne i Portsmouth, Cowes, Plymouth og Falmouth.

Bogen slutter med en foldeplanche indeholdende kysttoninger og en tegning af Eddystone Fyrtårn. Planchen er oprettet i kortbasen med lbnr. 2965.
Bogen er endnu ikke registreret digitalt i Museets database per 18. august 2006. Bogens tidligere signatur er A/XII/2 - 6173, der ikke overføres til det den digitale base. Bogens bind er marmoreret papir og samme papirryg, der er noget slidt. Bogens format er 21 x 25 cm og tykkelse 0,7 cm.

INDGANG TIL KORTBASEN

Link her til foliooversigten.
Link her til kortoversigt i farvandssorteret orden.
Link her til registreringsnummerlisten, hvor man kan se relationen mellem museets registreringsnumre og hjemmesidens kortløbenumre.
Link her til indledning med forklaring til databasens felter m.v.

Oversigt over lodsbøger.
Oversigt over atlas.
 
Jørgen Marcussen

  Retur til toppen af siden.
Retur til Maritim indledningsside Retur til hjemmesidens forside
Revideret 18. august 2006.