Æ N D R I N G S L O G  

På nedenstående datoer er der indlagt følgende reviderede filer
Mindre revisioner lægges løbende på sitet uden særlig notits her.

 
I april 2017 er der lagt en ny version af databasen med søkortene på Museet for Søfart.
Versionen forbedres hen over sommeren for forskellige faciliteter for søgning og grafisk visning.

I efteråret 2016 er de nedennævnte arbejder fortsat, idet der fortsat arbejdes med udbygningen af skibsdatabasen, rederilisten, årbogsindekset og referencesamlingens indhold. Der er nu udviklet links mellem årbogsindeksets skibsliste og skibsdatabasen.

I år 2017 arbejdes der i skibsdatabasen med flere oplysninger bl.a. af skibsforlis fra verdenskrigene.

30.10.2015 — Oplysninger om det tyske HANSA-program fra WW2 er nu færdige.
På skibslistens indgangsside er det muligt at udtrække en tabel over disse skibe.br>
Retur forsiden

Gå til den maritime ordbog
Gå til skibslisten
Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search
Opdateret d. 13.05.2017