Æ N D R I N G S L O G  

På nedenstående datoer er der indlagt følgende reviderede filer
Mindre revisioner lægges løbende på sitet uden særlig notits her.

 
I marts 2016 er der lagt en oversigt over De Fiskerske Selskabers forskellige rederier og deres skibe op.
I september er lagt en oversigt over Jacob Holms skibe. Der arbejdes stadig på den.


I efteråret 2015 er de nedennævnte arbejder fortsat, idet der fortsat arbejdes med udbygningen af skibsdatabasen, rederilisten, årbogsindekset og referencesamlingens indhold. Der er nu udviklet links mellem årbogsindeksets skibsliste og skibsdatabasen.

I foråret 2015 har jeg begyndt sammenkoblingen af skibe omtalt i museets årbøger med samme skibes profil i skibsdatabasen. Der mangler stadig mange skibes sammenkobling, men flere og flere kommer med. For maskindrevne skibe indsættes efterhånden også disses IMO-numre, der så kan findes også i andre udbyderes baser via dette "skibenes-cpr-nummer".

Ligeledes er der i foråret 2015 lagt en udvidet rederiliste med nogle betydende data for stiftelse og ophør m.v. for de enkelte rederier på nettet.


I år 2015 arbejdes der i skibsdatabasen med at få rettet op på skeletprofilerne af en del skibe samt udbygget historiken for skibe omtalt i årbøgerne fra Søfartsmuseet.

30.10.2015 — Oplysninger om det tyske HANSA-program fra WW2 er nu færdige.

Retur forsiden

Gå til den maritime ordbog
Gå til skibslisten
Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search
Opdateret d. 1.10.2016