Æ N D R I N G S L O G  

På nedenstående datoer er der indlagt følgende reviderede filer
Mindre revisioner lægges løbende på sitet uden særlig notits her.

 
I 2019 reviderer jeg i materialet om biblioteksvæsen og bogvæsen.

Der rettes løbende i posterne med de nyeste skibe i skibsdatabasen.

I skibsdatabasen er der januar 2019 lagt mulighed for at liste så godt som alle kaperbåde fra 1807-1814-krigen i en delsamling - se indledningsoversigten.

Der oprettes ikke flere baser, men der revideres i tekstartiklerne, især for skibsbygning, skibsbyggere og rederier.

I april 2017 er der lagt en ny version af databasen med søkortene på Museet for Søfart.
Versionen forbedres hen over sommeren for forskellige faciliteter for søgning og grafisk visning.

Retur forsiden

Gå til den maritime ordbog
Gå til skibslisten
Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search
Opdateret 2019-02-01.