Æ N D R I N G S L O G  

På nedenstående datoer er der indlagt følgende reviderede filer
Mindre revisioner lægges løbende på sitet uden særlig notits her.

 
2019-07-15 er regentlisterne for især Braunschweig, men også Bayern, Belgien og Hesse opdaterede.

2019-07-02 er teksterne om klosterbiblioteket i Esrum opdateret.

Der rettes løbende i posterne med de nyeste skibe i skibsdatabasen. Opdateret 2019-06-23.

2019-06-17 er teksterne i ordbogsafdelingen del 1 opdateret med bl.a. nye links til digitale ordbøger.

2019-06-17 Afdelingen for enkeltbiblioteker har fået opdateret John Rylands tekst, Manchester.

I juni 2019 er teksterne om enkeltbiblioteker og tekster om stiftsbiblioteker udvidet. I teksten om tidlige biblioteker til 1500 er tilføjet om trykopfindelsen i 1400-tallet.

I 2019 reviderer jeg i materialet om biblioteksvæsen og bogvæsen. Særlig antikkens og senere tiders privatbiblioteker er nævnt med nogle faktuelle forhold.

I skibsdatabasen er der januar 2019 lagt mulighed for at liste så godt som alle kaperbåde fra 1807-1814-krigen i en delsamling - se indledningsoversigten.

Der oprettes ikke flere baser, men for søfart revideres i tekstartikler for skibsbygning, skibsbyggere og rederier.

I april 2017 er der lagt en ny version af databasen med søkortene på Museet for Søfart.
Basen indeholder museets beholdning per ca. 2012.
Retur forsiden

Gå til den maritime ordbog
Gå til skibslisten
Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search
Opdateret 2019-07-15.