Æ N D R I N G S L O G  

På nedenstående datoer er der indlagt følgende reviderede filer
Mindre revisioner lægges løbende på sitet uden særlig notits her.

 
Hen over vinteren 2017 - 2018 er der arbejdet med revisioner af allerede offentliggjorte poster i skibsbasen, referencebasen, kortbasen og med revision af en del ord i ordbogsbasen.

I skibsbasen er der produceret en del lister over bestemte grupper af skibe - se indledningen til basen. Der er i 2018 også tilføjet en oversigt over visse sejlskibstypers karakteristika.

Der oprettes ikke flere baser, men der revideres i tekstartiklerne, især for skibsbygning, skibsbyggere og rederier.

I april 2017 er der lagt en ny version af databasen med søkortene på Museet for Søfart.
Versionen forbedres hen over sommeren for forskellige faciliteter for søgning og grafisk visning.

I efteråret 2016 er de nedennævnte arbejder fortsat, idet der fortsat arbejdes med udbygningen af skibsdatabasen, rederilisten, årbogsindekset og referencesamlingens indhold. Der er nu udviklet links mellem årbogsindeksets skibsliste og skibsdatabasen.

I år 2017 arbejdes der i skibsdatabasen med flere oplysninger bl.a. af skibsforlis fra verdenskrigene.

30.10.2015 — Oplysninger om det tyske HANSA-program fra WW2 er nu færdige.
På skibslistens indgangsside er det muligt at udtrække en tabel over disse skibe.

Retur forsiden

Gå til den maritime ordbog
Gå til skibslisten
Search this site or the web powered by FreeFind

Site search Web search
Opdateret 2018-02-08.