SACHSENS REGENTERIndhold

Indledning

Kejsermagtens rolle var meget international, mens de enkelte fyrstedømmer levede deres eget lokale liv, hvilket kunne være nok så indholdsrigt og lige så farligt som kejserens. I perioder var kejserens magt svækket i forhold til de største fyrsters magt.
Oplysninger om kejserslægten er lagt ud under Germania sammen med den tidligste historie for Det tyske Rige under Karl den Store og Ottonerne. For links til de øvrige tyske delstater se Germaniaoversigten.

Sachsen

I tidlig middelalder havde området Sachsen stor betydning og flere af fyrsterne blev kejser, konger eller fik andre titler i riget.

Sachsennavnet har været knyttet til flere områder i Tyskland, så det er nødvendigt at tidsfæste en omtale for at vide, hvad der tales om. Under Rejseoplysninger fra Tyskland 2005 er der nogle detaljer herom.

Området Sachsen er noget kompliceret at få overblik over. Det første område - frem til ca. 1200 - kendt under navnet Sachsen omfattede det allernordligste Tyskland med Holsten samt områder syd for Elben fra Lüneburg til Erfurt og mod vest næsten til Rhinen. Hovedområdet lå langs Weserfloden. Det var fra dette område, at sakserne invaderede England 420-440. Fra dette område blev hertug Henrik af Sachsen - også kaldet Henrik Fuglefænger - valgt til tysk konge i 919. Han grundlagde det ottonske fyrstehus, der styrede Germania til 1024.

Det andet område med navnet Sachsen benyttes for tiden mellem 1180 og 1423. Her er tale om to adskilte landskaber: det ene er på Elbens østside fra Østersøen mod Lüneburg og et mindre område længere oppe ad Elben nord for Leipzig. Det første rige blev revet op i 1180 efter Henrik Løve (se også Braunschweig) blev erklæret fredløs af kejser Frederik I Barbarossa. Den nordlige del blev kaldt for Sachsen-Lauenburg og den sydlige for Sachsen-Wittenberg. Fra midten af 1200-tallet var fyrsten blevet en af valgfyrsterne til det tysk-romerske kejservalg. Det var Wittenbergfyrstelinjen, der beholdt valgretten efter 1356 indtil linjen uddøde i 1422, hvorefter Frederik I den Stridbare fik retten, indtil hans linje uddøde i 1689, hvorefter Hanoverlinjen fik retten.

Endelig det tredje Sachsen, som benyttes fra ca. 1423 til vor tid. I denne periode bliver Sachsen til et stort landområde i det centrale Tyskland, men ikke med samme udstrækning i hele perioden. I 1485 får Frederik II den Mildes to sønner, Albert / Albrecht og Ernest, ved Leipzigtraktaten aftalt en permanent deling af hertugdømmet i en østlig del, der tilfaldt slægten Albert = Albrecht og derfor kaldes for den Albertine Del. Den vestlige del tilfaldt Ernest og kaldes for den Ernestinske Del. Albert fik således området med Meissen og gjorde Dresden til områdets hovedstad.

I 1500-tallet blev det Albertinske Sachsen protestantisk under hertugerne Henrik, -1541, og Maurice, -1553. Under den næste hertug, Augustus, der styrede fra 1553-1586, blev der kodificeret betydelige lovværker, og hovedstaden blev flyttet til Leipzig. Hertug Johann George I, der styrede fra 1611-1656, blev hovedmanden i organisationen af protestantiske fyrster under trediveårskrigen 1618-1648. Efter denne krig blev Preussen den fremtrædende stat i det Tyske Rige. Hertug Friedrich Augustus I, regerede 1694-1733 og blev også konge af Polen.

Da Sachsen valgte side med Napoleon blev landet stærkt beskåret efter Wienerkongressen. Fra 1871 var landet en del af det nye tyske rige. I 1900-tallet har Sachsen både været en fri stat i Weimarrepublikken, et land under Hitlertiden og et land i DDR-tiden. Bemærk også, at der efter sammenlægningen af de to Tysklande i 1990 er dannet et land, Sachsen-Anhalt med hovedstad i Magdeburg. Der er således nu tre lande, hvori navnet Sachsen indgår: Sachsen, Sachsen-Anhalt og Niedersachsen.

Her kan en del navne være givet med engelske og tyske varianter i stavemåde, så der bør søges med fantasi.

SAKSISKE FYRSTER

s = søn af; d = datter af; m = gift med; gs = barnebarn;

Nr. Regerede Navne og bemærkninger
010 850-866 Ludolf, Hertug af Sachsen

children :
1.   Bruno (011);
2.   Otto (012);
011 866-880 Bruno, Hertug af Sachsen
s(010);
012 880-912 Otto I, Hertug af Sachsen
s(010); navnet forkortet fra Otbert eller Otfried;

children :
1.   Henry (013);
013 912-936 Henrik I, Hertug af Sachsen = Henrik I af Tyskland;
s(012); * c. 876; † 2/7 936 i Memleben; kongevalgt 12/5 919 i Fritzlar;

Mathilde; * c. 895 i Enger; † 14/3 968; ‡ Quedlinburg;
children :
1.   Otto; * 912; (014);
2.   Gerberga af Sachsen; * 915; † 969;
   m(1) til Hertug Giselbert af Lothringen 928,
    m(2) Kong Louis IV af Frankrig i 939;
3.   Henrik I af Bayern, Hertug af Bayern fra 947, * 920; † 1/11 955;
   m Judith af Bayern i 937;
4.   Hedwige = Hadwig af Sachsen; * c.921;
   m Hertug Hugh den Store af Frankrig i 937;
     de fik sammen
     a) Hugh Capet.
5.   Brun = Bruno I; * 924;
   Ærkebiskop af Kölln og hertug og viceregent i Lothringen fra 953, † 11/10 965 i Reims;
014 936-961 Otto II, Hertug af Sachsen = Otto I af Tyskland = Otto den Store af Tyskland;
s(013); * 23/11 912; † 7/5 973 i Memleben;
Efter forskellige kampe med naboer kom Brandenburg = Nordmarken, Østmarken = landet mellem Saale og Elbenfloderne og nogle områder med Meissen, Merseburg, Zeitzområdet til hertugdømmet, og Otto oprettede tre stifter og lagde dem under ærkebiskoppen i Magdeburg.
Om afkom - se under kejser Otto I.
015 961-973 Hermann Billung, Hertug af Sachsen
Fra 953 med titel af hertug, overtog 961 styret af området langs den nedre Elben.

children :
1.   Bernard (016);
016 973-1011 Bernhard I, Hertug af Sachsen
s(015);

children :
1.   Bernhard (017);
017 1011-1059 Bernhard II, Hertug af Sachsen
s(016);

children :
1.   Orthulf (018);
018 1059-1072 Orthulf, Hertug af Sachsen
s(017);

children :
1.   Magnus (019);
019 1072-1106 Magnus, Hertug af Sachsen
s(018); den sidste af Billungslægten, der hermed uddøde i den direkte mandslinje.
020 1106-1137 Lothair, Hertug af Sachsen = Lothair, tysk konge;
021 1137-1138 Henrik den Stolte, Hertug af Sachsen = Henrik X af Bayern;
Barnebarn via datter af Magnus (019);
022 1138-1142 Albrecht, Hertug af Sachsen, Albrecht der Bär = Albrecht af Brandenburg;
† 1170;
Barnebarn via datter af Magnus (019); faderen var grev Otto den Rige af Ballenstedt, moderen var af billungslægten;
En datter af Otto den Rige, Adelheid; m 1187 Premysl I Otakar; divorced 1198; † 1211;

Albrecht grundlagde det Askaniske dynasti = kom fra området Anhalt.
Han blev 1134 den første markgreve af Brandenburg, der endnu kaldtes for Nordmark. Han var udnævnt af kejser Lothar III. Senere, 1138, fik han lenet Sachsen, men måtte 1142 afstå det til Henrik Løve.

children :
1.   Otto; arvede Brandenburg;
2.   Bernhard (024); arvede Anhalt og senere Sachsen;
023 1142-1180 Henrik Løve, Hertug af Sachsen = Henrik XII af Bayern;
s 021; Henrik er også behandlet under tysk-romerske kejsere;
Hertug af Sachsen og Bayern;

Maud = Matilda; d Henry II Konge af England;
024 1180-1212 Bernhard III, Hertug af Sachsen
s(022); arvede Anhalt og blev hertug af Sachsen fra 1180 udnævnt af kejser Frederik I;

Jutta, m; d Kong Knud III af Danmark;
children :
1.   Albrecht (025);


Efter Bernhard IIIs død spaltedes slægten i Anhaltlinjen og i Sachsenlinjen, senere Sachsen-Wittenberglinjen.

 
 
De næste seks fyrster, 025-031, kom fra linjen Sachsen-Wittenberg,
og i alt kom 27 askaniske fyrster til at regere området frem til 1423.

Wettinslægten opererede i det saksiske område som grever og markgrever.
De fik og mistede landområder og magtpositioner og kom endelig med
Frederik I til at styre Sachsen fra 1423.

025 1212-1260 Albrecht II, Hertug af Sachsen-Wittenberg = Albrecht I;
s(024); Nummeret, II, anvendes, hvis man medregner Albrecht der Bär, ellers skal nummeret formindskes med 1;

Agnes; * 1206; † m 1222; 26/08 1226; d Duke Leopold VI of Austria;
children :
1.   Albrecht (026);
026 1260-1298 Albrecht III, Hertug af Sachsen-Wittenberg = Albrecht II;
s(025); (om rækkefølge se nummer 025);

children :
1.   Rudolf (027);
027 1298-1356 Rudolf I, Hertug af Sachsen-Wittenberg
s(026); Hertug Rudolf I blev udnævnt til sachsisk kurfyrste af kejser Karl V.
Der var nu syv kurfyrster i Tyskland.

Kunigunde; [9779];
children :
1.   Rudolf (028);
028 1356-1370 Rudolf II, Hertug af Sachsen-Wittenberg
s(027);
029 1370-1388 Wenceslas, Hertug af Sachsen-Wittenberg
s(027);

children :
1.   Rudolf (030);
030 1388-1419 Rudolf III, Hertug af Sachsen-Wittenberg
s(029);

 
Den wettinske slægt regerede nu som fyrster,
hertuger, storhertuger og konger i Sachsen frem til 1918.
Fyrsterne har også valgstemme ved det Tysk-Romerske kejservalg.

031 1419-1422 Albrecht IV, Hertug af Sachsen-Wittenberg = Albrecht der Arme = Albrecht III;
s(029); (om nummer - se 025);
032 1423-1428 Frederik I, Hertug af Sachsen = Frederik den Stridbare
* 1370; Frederik I regerede Meissen fra 1381; han var s Frederik den Strenge, 1332-1381, og Katharina af Henneberg.
Markgreve Frederik IV af Meissen og Thüringen blev den 6/1 1423 udnævnt til kurfyrste og hertug af Sachsen af kejser Sigismund og ændrede derfor nummer IV til nummer I.
Frederik havde en broder, Wilhelm II den Rige, 1371-1425;
Se [9789] for slægtens ældre medlemmer.

Katharina af Braunschweig-Lüneburg;
children :
1.   Frederik (033);
2.   Sigismund (032a); * 1416; † 1471; Borggreve af Würzburg 1440-1443;
3.   Anna (032b); * 1420; † 1462;
   m Ludvig I af Hessen;
4.   Katharina (032c); * 1421; † 1476;
   m Frederik II af Brandenburg;
5.   Wilhelm III den Tapre (032d); * 1425; † 1482;
      m(1) Anna af Habsburg;
      m(2) Katharina af Brandenstein;
033 1428-1464 Frederik II den Milde, Hertug af Sachsen = Friedrich II der Sanftmütige;
s(032);

Margarete af Østrig; * 1416; m 03/06 1431; † 12/02 1486; d Ernst II;
children :
1.   Amalie (033a); * 1436; † 1501;
   m Ludvig af Bayern-Landshut;
2.   Anna (033b); * 1437; † 1512;
   m Albrecht Achilles af Brandenburg;
3.   Ernst (034); * 1441; † 1486;
4.   Albrecht (035); * 1443; † 1500;
5.   Hedwig af Wettin; abbedisse i Quedlinburg (-1458-); [9809 p.34]
034 1464-1486 Ernst, Hertug af Sachsen, Kurfyrste;
s(033); regerede sammen med broder Albrecht (035); riget deles 26/8 1485;

Elisabeth af Bayern;
children :
1.   Frederik (036); * 1463; † 1525;
2.   Ernst (034a); * 1464; † 1513; ærkebiskop i Magdeburg fra 1476 og biskop i Halberstadt fra 1482;
3.   Albrecht (034b); * 1467; † 1484; ærkebiskop i Mainz fra 1482;
4.   Johan (037); * 1468; † 1532;
5.   Christine of Sachsen; * 24/12 1461; † 8/12 1521; ‡ Skt. Knud Cathedral, Odense;
   m 6/9 1478 to Kong Hans af Danmark.
[9789 p.43]
035 1464-1485 Albrecht den Gode, Hertug af Sachsen = Albrecht der Beherzte;
s(033); * 31/07 1443; † 12/9 1500 i Emden;

Sedena af Böhmen = Zdena = Sidonie af Böhmen; * 11/11 1449; † 01/02 1510; d Jiri z Podebrad of Bohemia;
children :
1.   Katharina; * 1468; † 1524;
     m(1) Sigismund, Hertug af Østrig;
     m(2) Erik I, Hertug af Braunschweig-Calenberg;
2.   George den Skæggede = Georg dem Bärtigen; * 1471; † 1539; arver hertugdømmet Sachsen; m Barbara af Polen;
      De fik: Johan, 1498-1537; Frederik, 1504-1539; Christina, 1505-1549;
3.   Henrik den Fromme, også benævnt Hertug Henrik V af Sachsen;
   * 1473; † 1541; arvede Friesland;
   m Katharina af Mecklenburg;
      de fik sønnerne Moritz (039); og August (040) (3. søn);
4.   Frederik; * 1474; † 1510; fra 1498 Hochmeister des Deutschen Orden;

 
De følgende regenter, 036-038, var af den ernestinske linje;
derefter regerede den albertinske linje.
I 1485 deltes området og den albertinske linje fik Østsachsen
med residens i Dresden og universitet i Leipzig.
Den anden del af riget gik til den ernestinske linje, og da Ernst døde i 1486,
indrettede Frederik III sig som kurfyrste i Wittenberg.
 
036 1486-1525 Frederik III den Vise, Hertug af Sachsen = Friedrich der Weise
s(034); * 1463; † 1525; ‡ Wittenberg Schlosskirche, epitafium fra 1527 af Peter Vischer d.J.
Frederik regerede sammen med broderen Johann (037) * 1468;
037 1525-1532 Johan, Hertug af Sachsen = Johann der Beständige
s(034); * 1468; † 1532; Johan regerede sammen med sin broder til 1525, derefter alene til sin død.

Sophia af Mecklenburg; m(1); † 1503; ‡ Torgau Marienkirche [9778 p.26];
d Duke Magnus II of Mecklenburg;
child :
1.   Johan Frederik (038); * 1503; † 1554;

Margareta af Anhalt; m(2)
children :
2.   Maria; * 15/07 1515; † 07/01 1583;
    m 25/02 1536 Philip I the Pious of Pommern-Wolgast;
3.   Johan Ernst (037a); * 1521; † 1553; regerede med sin halvbroder fra 1532-1542;
      m Katharina af Braunschweig-Grubenhagen;
038 1532-1547 Johan Frederik I, Hertug af Sachsen = Johann Friedrich der Grossmütige
s(037); * 1503; Kurfyrste 16/8 1532; Afsat 19/5 1547, derefter kun Hertug; † 3/3 1554;

Sibylla af Cleve;


Den albertinske linje overtog herfra styret
039 1547-1553 Moritz, Hertug af Sachsen;
s(035-3); ss(035); * 1521; Hertug 18/8 1541; † 11/7 1553;
Kurfyrste fra 4/6 1547;

Agnes af Hessen; m;
040 1553-1586 August, Hertug af Sachsen
s(035-3), ss(035); * 1526; † 12/2 1586;
Kurfyrste fra 11/7 1553;

Anna af Danmark; m(1) 1548; d af Christian III
children :
1.   Christian (041); * 1560; † 1591;
2.-15.   They got 15 children; 11 of which died before the age of 3;

Agnes Hedvig af Anhalt-Dessau, m(2)
she re-m when widowed Hans den Yngre;
041 1586-1591 Christian I, Hertug af Sachsen
s(040); * 1560; † 1591;
Kurfyrste fra 12/2 1586;

Sophia af Brandenburg;
children :
1.   Christian (042); * 1583; † 1611;
2.   Johan Georg (043); * 1585; † 1656;
3.   August (041a); * 1589; † 1615; blev administrator af stiftet Naumburg;


   m Elizabeth af Brandenburg-Wolfenbüttel;
042 1591-1611 Christian II, Hertug af Sachsen;
s(041); * 1583;
Kurfyrste 25/9 1591; men først myndig fra 1601,
imedens var Frederik Wilhelm af Sachsen-Altenburg værge og regent; † 23/7 1611;

Hedvig af Danmark; d af Frederik II af Danmark;
043 1611-1656 Johan Georg I, Hertug af Sachsen
s(041); * 1585; † 18/10 1656;
Kurfyrste from 23/7 1611;

Sibylla Elizabeth af Württenberg; m(1)
no children;

Sibylla af Brandenburg; m(2)
children :
1.   Johan Georg (044); * 1613; † 1680;

2.   August (043a); * 1614; † 1680;
      Hertug af Sachsen-Weissenfels fra 1657,
      blev administrator af stiftet Magdeburg:
      m(1) Anna Maria af Mecklenburg-Schwerin;
      m(2) Johanna Walpurgis af Leningen-Westerburg;
      Sidelinjen uddøde i 1746;

3.   Christian (043b); * 1615; † 1691;
      Hertug af Sachsen-Merseburg fra 1567;
      m Christiane af Holsten-Glücksborg;
      Sidelinjen uddøde 1738;

4.   Moritz (043c); * 1619; † 1681;
      Hertug af Sachsen-Zeitz fra 1657;
      m(1) Sophia af Holsten-Glücksborg;
      m(2) Dorothea Maria af Sachsen-Weimar;
      m(3) Sophia Elizabeth af Holsten-Wiesenberg;
      Sidelinjen uddøde 1718;
044 1656-1680 Johan Georg II, Hertug af Sachsen
s(043); * 1613; † 1/9 1680;
Kurfyrste fra 18/10 1656;

Magdalena Sibylla af brandenburg-Bayreuth;
children :
1.   Johan Georg (045); * 1647; † 1691;
045 1680-1691 Johan Georg III, Hertug af Sachsen
s(044); * 1647; † 22/9 1691;
Kurfyrste fra 1/9 1680;

Anna Sophia af Danmark; d Frederik III af Danmark;
children :
1.   Johan Georg (046); * 1668; † 1694;
2.   Frederik Augustus (047); * 1670; † 1733;
046 1691-1694 Johan Georg IV, Hertug af Sachsen
s(045); * 1668; † 27/4 1694;
Kurfyrste fra 22/9 1691;

Eleonore Erdmuthe af Sachsen-Eisenach;
047 1694-1733 Frederik August I den Stærke, Hertug af Sachsen
s(045); * 1670; † 1/2 1733;
Kurfyrste fra 27/4 1694;

Konge af Polen fra 15/9 1697 til 30/11 1706 og igen fra 16/4 1710 til 1/2 1733 som August II af Polen;
Polen var et valgmonarki, derfor kunne en konge væltes og erstattes af en anden.

Christiane Eberhardine af Brandenburg-Bayreuth = Christine Eberhardine of Brandenburg-Bayreuth;
children :
1.   Frederik August (048); * 1696; † 1763;

Elskerinde - Aurora, grevinde af Königsmarck; * 1622; † 1728 i Quedlinburg Slot;
illegitimate child :
2.   Moritz; * 1696; blev feltherre i Frankrig;

3.   Anna Karoline Orzelska * 1707; † 27/9 1769;
     m 1730 Duke Karl Ludwig of Schleswig-Holstein (H02c);
048 1733-1763 Frederik August II, Hertug af Sachsen
s(047); * 17/10 1696; † 05/10 1763;
Kurfyrste fra 01/02 1733;
Konge af Polen fra 05/10 1733 som August III af Polen;

Maria Josepha af Østrig; * 1699; † 1757; m 1719;
children :
1.   Friedrich August; * 18/11 1720; † 22/01 1721;
2.   Josef August; * 24/10 1721; † 14/03 1728;
3.   Friedrich Christian Leopold Johann Georg Franz Xaver (Tysk 049); * 05/09 1722; † 17/12 1763;
4.   Marie Amalie; * 24/11 1724; † 27/09 1760;
   m 19/06 1738 King Carlos III of Spain; * 20/01 1716; † 14/12 1788;
5.   Marie Margarete; * 13/09 1727; † 01/02 1734;
6.   Marie Anna (048a); * 29/08 1728; † 17/02 1797;
   m 09/08 1747 Elector Maximilian III Josef of Bavaria; * 28/03 1727; † 30/12 1777;
7.   Franz Xaver (048b); * 25/08 1730; † 21/06 1806;
   m. morganatically 1765 Countess Clara Spinucci of der Lausitz; * 30/08 1741; † 23/11 1792;
8.   Josefa; * 04/11 1731; † 13/03 1767; ‡ Sens Cathedral;
   m 09/02 1747 Dauphin Louis of France; * 1729; † 1765;
9.   Charles of Courland (048c); * 13/07 1733; † 16/06 1796;
   Duke Karl of Courland from 1758 to 1763;
   m morganatically 25/03 1760 Franziska Corvin-Krasinska née Maleszowa, Princess from 1775; * 09/03 1742; † 30/04 1796;
   they got:
     a) Maria Cristina Albertina Carolina; * 07/12 1779; † 24/11 1851;
10.   Christine; * 12/02 1735; † 19/11 1782; Abbess of Remiremont;
11.   Elisabeth; * 09/02 1736; † 24/12 1818;
12.   Albert (048d); * 11/07 1738; † 10/02 1822; Duke of Teschen;
   Governor of the Austrian Netherlands from 1781 to 1793;
   m 08/04 1766 Archduchess Marie Christine of Austria; * 13/05 1742; † 24/06 1798;
   they got:
     a) Maria Theresia; * 16/05 1767; † 17/05 1767;
13.   Klemens Wenzel = Clemens Wenzeslaus (048e); * 28/09 1739; † 27/07 1812; Archbishop-Elector of Trier;
14.   Kunigunde; * 10/11 1740; † 10/11 1740; Abbess of Thorn and Essen;
049 1763-1763 Frederik Christian, Hertug af Sachsen
s(048); * 1722; † 17/12 1763;
Kurfyrste fra 5/10 1763;

Maria Antonia Walpurgis af Bayern; * 18/07 1724; m ved stedfortræder 13/06 1747; direkte 20/06 1747; † 23/04 1780;
children :
1.   Frederik August (050); * 1750; † 1827;
2.   Anton (051); * 1755; † 1836;
3.   Maximilian (049a); * 1759; † 1738;
049a - Maximilian af Sachsen
s(049); * 1759; † 1738;
Hans betydning er som fader til kong Frederik August II (052) og kong Johan (053);

Caroline af Parma; m(1);
children :
1.   Frederik August (052); * 1797; † 1854;
2.   Johan (053); * 1801; † 1873;

Maria Luise af Etrurien; m(2);
050 1763-1827 Frederik August III, Hertug af Sachsen;
s(049); * 1750; † 5/5 1827;
Kurfyrste af Sachsen fra 17/12 1763;
Myndig fra 1768;
Konge fra 11/12 1806;
Mens han var umyndig var Xaver (048b) regent og værge fra 17/12 1763 til 15/9 1768;
Da fyrstedømmet blev et kongerige ændredes titlen til
Kong Frederik August I af Sachsen;
Konge af Polen fra 8/7 1807;
Afsat fra 1812 til 1815, genindsat 1815 til 5/5 1827;

Maria Amalia Augusta af Pfalz-Zweibrücken;
children :
1.   Maria Josepha af Sachsen; * 4/11 1731; † 1767 Versailles;
     m 1747 Louis, Dauphin; Duc de Berry; * 1729; † 1765;


De næste seks regenter førte alle kongetitlen
051 1827-1836 Anton, konge af Sachsen
s(049); * 1755; † 6/6 1836;
Konge fra 5/5 1827;

Maria Charlotte af Sardinien; m(1);

Maria Theresa af Østrig; m(2);
052 1836-1854 Frederik August II, konge af Sachsen
s(049a); * 1797; † 9/8 1854;
Medregent fra 13/9 1830;
Enekonge fra 6/6 1836;

Carolina af Østrig; m(1);

Maria Leopoldina af Bayern; m(2)
053 1854-1873 Johan, konge af Sachsen
s(049a); * 1801; † 29/10 1873;
Konge fra 9/8 1854;

Amalie Augusta af Bayern;
children :
1.   Albert (054); * 1828; † 1854;
2.   Georg (055); * 1832; † 1904;
054 1873-1902 Albert, konge af Sachsen
s(053); * 1828; † 19/6 1902;
Konge fra 29/10 1873;

Caroline af Wasa = Carola; d Gustav af Vasa;
055 1902-1904 George, konge af Sachsen
s(053); * 1832; † 15/10 1904;
Konge fra 19/6 1902;

Maria Anna af Portugal;
children :
1.   Frederik August (056); * 1865; † 1932;
056 1904-1918 Frederik August III, konge af Sachsen
s(055); * 1865; † 18/2 1932;
Konge fra 15/10 1904;
Abdiceret 13/11 1918;

Ludovica af Toscana = Luise;
Saxony-Coburg-Gotha fyrster
S-17 - Karl Eduard = Duke Karl Eduard of S-C-G;
s(S-15); * 1884; † 1954;

Viktoria Adelheid; * 1885; † 1970;
children :
1.   Sibylle; * 1908;
   m 1932 Gustaf Adolf of Sweden; * 1906; † 1947 (Sw56-1);


Jørgen Marcussen
 
  Retur til toppen af siden.
Retur til forsiden for historieartikler. Retur til historieafsnittets forside
Retur til hjemmesidens forside Opdateret d. 26.6.2015