Danckerts - en familie af kartografer

Familienavnet staves både som Danckerts og Dankerts.

Cornelis Danckerts den Første
Cornelis Danckerts den første (I), 1536-1595, grundlagde i Amsterdam en virksomhed, der udførte graveringsarbejder, kortforlag og handel med kort. Oprindeligt var han tømrer og havde på et tidspunkt stillingen som Amsterdams bytømrer. I ægteskabet med Lijsbet Cornelisdochter fik han af registrerede børn to sønner.

Slægten Danckerts Rij
Den ene søn kom også til at hedde Cornelis Danckerts, men kaldte sig desuden for Rij også set stavet Ry: Cornelis Danckerts Rij (IIb). Denne Cormelis levede fra 1561 til 1634, og han blev Amsterdams bymurermester. Cornelis Danckerts Rij fik også en søn, hvis navn blev Cornelis Danckerts Rij (IIIb), 1596-1662, og han blev byens besigtigelsesmand. Han udgav i 1643 et Kaertboeck van de landen toecomende de stadt Amsterdam.

Cornelis den Førstes anden søn kaldes for Dancker Corneliszoon (IIa), 1580-1625, blev sømand og senere handelsmand i byggematerialer. Han blev gift i 1603 med Lijsbet Jansdochter med hvem han fik to sønner.

Slægtsfirmaets højdepunkt
Deres ældste søn, Cornelis Danckerts (IIIaa), 1603-1656, blev kaldt "Den Ældre" og giftede sig i februar 1633 med Anneken Minne. Hans profession var som kunst-, papir- og kortforhandler i Amsterdam, og han oprettede egen forretning fra 1630 eller kort tid efter. Også globusser indgik i sortimentet, hvor den mest kendte er Globus- und Planisphaerium Terrestro. Hans dygtighed som gravør blev anerkendt af samtiden, hvor han arbejdede for bl.a. englænderen John Speed, 1552-1629, og professor Petrus Bertius, 1565-1629, i Leiden.
Ved sin død den 27/4 1656 efterlod han sig seks mindreårige børn.

Et af disse børn var Dancker Danckerts (IVaaa), 1634-1666, der døde barnløs. Han overtog firmaet efter faderen, men døde selv ti år efter, hvorefter den yngre bror, Justus, overtog familieforretningen.

Anden generation af de kendte
Den anden søn, Justus Danckerts (IVaab), 1635-1701, fortsatte faderens forretning og blev sammen med faderen de betydeligste i familiedynastiet. Deres kort udgivet i atlas fra 1680 til 1700 er meget sjældne, titelbladene er som regel uden datering og gør det næsten umuligt nøjagtigt at bestemme, hvilken udgave et kort tilhører, eller hvornår det første gang udkom.

Tredje og sidste generation
Justus (IVaab) giftede sig i 1659 med Elisabeth Vorsterman, og parret fik tre sønner:
   Theodorus Danckerts (Vaaba), 1663-1727;
   Cornelis Danckerts (Vaabb), 1664-1717, og
   Justus Danckerts (Vaabc), der døde i 1692.

Under faderen flyttede forretningen til Calverstraet in't Danckbaerheyt, hvor den forblev til 1701. Brødrene - og især Justus (Vaabc) - fulgte i faderens fodspor og udgav og solgte kort af både egen og andres tegning, herunder kort fra Frederic de Witt, Allardt og Du Val., Justus' børn fortsatte ligeledes forretningen (VIaabca+) også.

Cornelis Danckerts (Vaabb) giftede sig i 1696 med Geertrui Magnus, der var datter af bogbinder og boghandler Albert Magnus. Svigersønnen overtog svigerfamiliens forretning og hus i 1707, og da Cornelis døde, fortsatte hans enke forretningen indtil hun selv døde i 1719. Fra 1696 var der altså to Danckert-salgssteder i Amsterdam.

Dancker Corneliszoons (IIa) anden søn hed Dancker Danckerts (IIIab) og blev født i 1614, dødsdato ukendt.

Nedgangsperioden
Firmaets nedgangsperiode sluttede med total lukning i 1727, da Theodorus Danckert døde, men inden da havde der været en økonomisk nedgangsperiode generelt i Holland omkring 1713. En del af fader og søns plader blev efter 1701 overtaget af Reiner og Josua Ottens, der genbrugte dem under eget navn i deres kartografiske firma i Amsterdam.

Identifikation
Det er forholdsvis let at identificere nogle af Danckertkortene. Hvis de er daterede, kan det ses ud af årstallet, og da familiens salgssteder kendes, så kan en forretningsadresse også bruges. Alle kendte daterede kort er udgivet af Cornelis Danckerts (IIIaa).

Kilde: Meister der Kartographie, Leo Bagrow - R. A. Skelton, Safari-Verlag, Berlin, 1964.
Periodicum: Imago Mundi Vol. XII, 1955, side 136-139.
    Flere andre standardværker er også brugt.


     Jørgen Marcussen
Opdateret d. 16.4.2008