Rulers and genealogies for Provence - Arelate

Opdateret 24. marts 2008.

LISTS OF RULERS:
Burgundy Kings - numbered 010 - 300;
Duchy of West Burgundy - numbered A010 - A040 + C010 - C370;
County of Burgundy - Franche Comté - numbered F010 - F480;
Counts etc. of Provence - numbered P010 - P660 + M010 - M090;
Dukes of Burgundian Netherlands - numbered N010 - N070;
Dukes of Aquitania and Counts of Poitiers  - numbered AQ01--
Aquitania not yet implemented.

Området Burgunds territoriale historie

Burgund - engelsk Burgundy - har gennem tiderne dækket et eller flere områder i det østlige Frankrig fra Middelhavet og mod nord ind i Luxemburg og Flandern og Holland. I dag udgøres de oprindelige sydfranske, burgundiske landsdele af departementet Bourgogne og området Franche Comté ind mod Schweiz' grænse.

Kort efter år 400 blev området invaderet af et germansk folkeslag, der kaldtes burgundere. De oprettede noget senere deres hovedsæde i Lyon. Området blev senere af frankerne erobret og endnu senere under Karl den Store lagt ind under hans rige. Da Karls rige blev opløst ved Verdunforliget i 843 kom Burgund til at ligge i både vestregionen og midterregionen i den tredelte separation. De vestligste dele blev et hertugdømme i Vestfranken, men den østlige del blev en del af Lothringen. Den østlige del blev ved Lothringens sammenbrud i 879 et kongedømme under Boso. Hans efterkommere tabte den nordligste del til de tyske Welfer, men blev atter forenet i 933.

Fra 1032 indgik de centrale områder - fra Clairvaux til Cluny - i Det tysk-romerske Rige, hvis tre hovedriger derefter var Tyskland, Norditalien med Lombardiet samt kongeriget Burgund.

I historien optræder en del andre navne for området, der i det store hele er et kludetæppe af små og større erobrede områder og arvede områder. I det 11. århundrede Er Øvre Burgund - Upper Burgundy området mellem Besançon og Basel. Lige syd for deler Jurabjergene landet i en østlig del Transjuranske Burgund = Højburgund - Transjurane Burgundy og en vestlig del, Cisjuranske Burgund - Cisjurane Burgundy = County of Burgund. De to områder gik mod syd til omkring Geneve. Syd derfor kom så Nedre Burgund - Lower Burgundy.

En overgang i 1200-tallet kaldtes dets sydlige del kongeriget Arles eller Kongeriget Arelat - Kingdom of Arles = Kingdom of Provence. Den østlige del - ud for Jurabjergene - dannede Franche Comté - ca. Det cisjuranske Burgund. I hele middelalderen kaldtes området, der ikke indgik i Frankrig, for Burgund eller kongeriget Burgund.

Den vestligste del forblev i Det franske Kongerige som et hertugdømme - Duchy of Burgund - under Capetiske herskere og senere under Valois-herskerne.

Franche Comté blev domineret af flere slægter - en overgang af Hohenstaufere, men fra 1405 også af en Valois-hertug. Fra 1400-tallet under Valoiserne havde de i mange år fyrstemagten også i Holland. Valoisernes mandlige linje uddøde i 1477, hvorefter det østlige område overgik til Habsburgske fyrster, mens det vestlige indgik i Det franske Kongedømme.

Historien er i detaljer noget mere kompliceret, men til dynastisk brug kan den korte oversigt gøre nogenlunde fyldest. Her er en separat tekst om Burgund.

Aquitanien

Aquitanien, engelsk Aquitaine, var landet, der som hertugdømme hørte under de engelske konger indtil 1400-tallet. Området dækker den SW-lige del af Frankrig. Hovedsæde i Bordeaux og til tider ind til Toulouse, men i hele perioden ned til den spanske grænse.

Fra 1100-tallet, hvor Normandiet og Bretagne fortsatte over i Aquitanien, og de alle var under engelske styre, gik det tilbage arealmæssigt, men i en slags bølgen frem og tilbage, indtil styret for hele området i midten af 1400-tallet blev overtaget af de franske konger. Det sidste område, som englænderne styrede, var Gascogne.

Provence

Provenceområdet er det SE-lige Frankrig med Marseille i vestenden og Genoa i østenden og dækkende op over Alpeegnene mod Schweiz. Området har fra Karolingernes tid været et lensområde, oftest organiseret som et "County" og styret af en greve. Sådanne områder blev ofte anvendt som apanage-finansieringskilde for fyrsternes yngre sønner.

Hovedstaden var for det meste beliggende i Vienne eller i Arles.

Forkortelser i regentlisten:
b = brother of, d = daughter of, m = married to (year), s = son of, gs = grandson of,
ggs = great grandson; † = died; ‡ = buried.

 
Counts etc. of Provence - numbered P010 - P660 + M010 - M090;
Also called Lower Burgundy or
Cisjurane Burgundy or the Arelate
;

 
The province of Provence - often a part of Burgundy - was a duchy under the Merovingian kings.
The list of local dukes, margraves etc. is incomplete for the early years.
No. Ruled Ruler's name and relations
Spouse's name and relations
P-010 491-491 Gondulf;
Duke of Provence around 491;
P-020 ???-534 Liberius;
Duke of Provence before and until 534;
P-030 -566- Bodegisel;
Duke of Provence from around 566;
P-040 561-569 Adovarius;
Duke of Provence from 561;
P-050 569-570 Lupus;
Duke of Provence from 569;
P-060 570-573 Jovin;
Duke of Provence from 570;
P-070 573-575 Albin;
Duke of Provence from 573;
P-080 575-585 Dinamius;
Duke of Provence from 575 to ca. 585;
P-090 -585- Leudegisel;
Duke of Provence from ca. 585;
P-100 587-600 Nicetas;
Duke of Provence from 587 to ca. 600;
P-110 -600- Babo;
Duke of Provence from around 600;
P-120 -602- Aegyla;
Duke of Provence around 602;
P-130 634-641 Bado;
Duke of Provence from 634;
P-140 641-643 Willibad;
Duke of Provence from 641;
P-150 -679- Hector;
Duke of Provence around 679;
P-160 -697- Antenor;
Duke of Provence around 697;
P-170 -700- Metrannus;
Duke of Provence around 700;
P-180 720-739 Maurontus;
Duke of Provence from ca. 720;
P-190 -739- Abbo;
Duke of Provence around 739;
Carolingian appointed rulers:
P-200 ???-829 Leibulf;
Duke of Provence until ca. 829;
P-210 829-845 Guerin;
Duke of Provence from ca. 829;
P-220 845-860 Fulcrad;
Duke of Provence from 845 to ca. 860;
P-230 855-863 Charles;
s(Ger.003); † 863;
Duke of Provence from 855;
Provence was after Charles death divided between his brothers.
Louis got most of Provence.
P-240 863-875 Louis II;
Emperor from 855; see Germany (004);
Duke of Provence from 863;
P-250 875-877 Charles the Bald;
Emperor from 875; see Germany (007);
Duke of Provence from 875;
P-260 877-879 Louis the Stammerer;
See Germany (008);
Duke of Provence from 877;
P-270 879-887 Bosco of Vienne = Boso;
Duke of Provence from 879;

Ermengard = Irmengarde; d Emperor Louis II;
child :
   Louis the Blind (P-280);
P-280 887-928 Louis the Blind;
s(P270); † 928;
King of Italy from 900;
Emperor from 901; See Germany (012a);
Duke or count of Provence from 887;
P-290 911-933 Hugh;
Hugh was the husband of Louis the Blind's sister;
See Germany (012a);
Duke of Provence from 911;
The Kingdom of Provence under the Emperor was from ca. 900
ruled by local counts and margraves under the emperor or kings of Germany, Italy or France.
The lists of counts and margraves are not implemented yet.Opdateret d. 24.3.2008.
Back to reference front page
Back to top
Back to Burgundy front page of genealogies
Back to front page