Hellige skrifter

Opdeling Teksterne under Hellige skrifter er delt op således:
 
Hellige skrifter Overskriften er foreløbig noget misvisende, da den indeholdte tekst drejer sig om de liturgiske bøger anvendt under messen m.v.
De hellige skrifter har korte definitioner på indholdet af breviarium, gradualer, ordinarier, epistolarier etc.
 
Bibelen Den anden tekst handler om Bibelen, dens indhold i både GT og NT samt de apokryfe skrifter, og om de apostolske fædres skrifter og de apologetiske skrifter.
 
Evangelierne Teksten handler om evangelierne, deres forfattere og alder og kanoniske oplysninger.
 
Ofringer i GT Om de forskellige former for ofre, der er omtalt i GT.
 
Opdateret d. 7.4.2011 Retur til hjemmesidens forside